Bine aţi venit pe site-ul Primăriei comunei Căpuşu Mare!

Căpuşu Mare este o comună din judeţul Cluj, Transilvania, România, alcătuită din nouă sate.
Comuna este situată la poalele de nord-est ale Munţilor Gilău, pe râul Căpuş, în partea de vest a judeţului Cluj, la 25 km de Cluj-Napoca şi de Huedin. Comuna Căpuşu Mare se află pe drumul european Cluj-Oradea. Se învecinează la nord cu comuna Aghireşu şi Gârbău, la sud cu Raşca, la est cu Gilău şi la vest cu comunele Mănăstireni şi Izvoru Crişului. Suprafaţa comunei este de 58,04 km2, 11.272 ha, iar altitudinea medie este de 750 m.
Relieful este unul de deal şi munte, comuna fiind situată în zona de legătură dintre Dealurile Căpuşului şi Munţii Gilăului a căror culmi adesea apar sub forma unor adevărate câmpii larg învălurite şi compartimentate de văi.

Ultimele Noutăți

18-11-2016

Sedinta ordinara in data de 23 noiembrie 2016, ora 10

D I S P O Z I Ţ I E referitoare la convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă ordinară, pe data de 23 noiembrie 2016 Având în vedere prevederile art. 39 alin. 1) şi 3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; In temeiul prevederilor art. 68 şi ale art. 115 alin. 1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Primarul Comunei Căpuşu Mare, D I S P U N E: Art.1. Convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă ordinară, pentru data de 23 noiembrie 2016, orele 10, la Primaria Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A, Judeţul Cluj Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele puncte: a) Proiecte de hotarari supuse spre analiza consiliului local: 1.Proiect de hotărâre nr.6394/02.11.2016, a avizarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastucturii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020 ; 2.Proiect de hotărâre nr.6313/28.10.2016, privind alocarea de la bugetul local a unor sume necesare desfășurării sărbătorilor de iarnă. 3.Proiect de hotărâre nr. 6615 /14.11.2016, privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice pe anul 2017 . 4.Proiect de hotărâre nr.6436/07.11.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Căpuşu Mare in Consiliul de Administratie al Scolii gimnaziale Căpuşu Mare b) Informare privind ajutoarele de încălzire. c)Diverse Art.3. Cu asigurarea procedurilor de convocare se încredinţează secretarul comunei Căpuşu Mare. PRIMAR, Iancu Gheorghe AVIZAT FAVORABIL Secretar : Bolchis Gheorghe Dos A5/A8 Nr. 251 /16.11.2016 Proiectele de hotarari se pot consulta la sediul primariei, birou secretar

Mesajul primarului

{NUME_SITE}

În calitate de primar al comunei adresez un sincer bun venit tuturor celor care aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală, şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască, atât pe noi cât şi comuna noastră.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi de peste hotare, pentru ca aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, ce sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi veţi avea dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oameni prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.

Cu stimă, Iancu Gheorghe