Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
50 / 2016 Dispoziție privind delegarea dreptului de a aplica parafa care imită semnătura olografă a Primarului, domnișoarei Popa Andreea-Claudia, consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Căpușu Mare, județul Cluj 2016-03-16
46 / 2016 Dispoziție privind delegarea unor atribuții dnei Torok-Farago Eniko, consilier principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Căpușu Mare, județul Cluj. 2016-02-29
38 / 2016 Dispoziție privind soluționarea notificării petiționarului Torok-Nagy Ianoș formulată în temeiul Legii nr. 10/2001 2016-02-25
35 / 2016 Dispoziție privind revocarea dispoziției nr.309/27.11.2015 2016-02-08
9 / 2016 Dispoziție privind constituirea Comisiei permanente de selectare a ofertelor 2016-01-25
1 / 2016 Dispoziție privind stabilirea de măsuri în domeniul arhivei 2016-01-04
72 / 2015 Dispoziție privind desemnarea persoanelor responsabile cu semnalizarea drumurilor comunale cu destinație de exploatare agricolă și forestieră 2015-03-31
64 / 2015 Dispoziție privind constituirea unei Comisii pentru identificarea unei suprafețe care face obiectul unui contract de închiriere 2015-03-23
63 / 2015 Dispoziție privind avizare Proiect Ro-NET 2015-03-23
62 / 2015 Dispoziție de numire a Comisiei de examinare și a Comisiei de soluționare a contestațiilor - promovare în grad 2015-03-20
52 / 2015 Dispoziție privind delegarea unor atribuții dlui Grama Alexandru 2015-03-10
48 / 2015 Dispoziție privind constituirea comisiei de verificare a îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractele de închiriere a pășunilor 2015-02-27
47 / 2015 Dispoziție privind suspendarea raporturilor de serviciu ale dlui Bolchiș Gheorghe 2015-02-27
36 / 2015 Dispoziție de numire a Comisiei de evaluare a ofertelor de furnizare a dotărilor pentru Centru de Informare Turistică din comuna Căpușu Mare 2015-02-17
22 / 2015 Dispoziție privind avizare obiectiv - Modernizare drumuri forestiere pe teritoriul comunei Gilău, jud. Cluj. 2015-01-30

Înapoi