Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
67 / 2019 referitoare la convocarea Consiliului local al comunei Căpușu Mare, în ședință extraordinară, în data de 09 aprilie 2019 2019-04-02
66 / 2019 privind constituirea Comisiei de selectare a ofertelor la procedura simplificată pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiectiv „Reabilitare drumuri de exploatație agricolă în comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” 2019-04-01
64 / 2019 privind delegarea atribuțiilor primarului comunei Căpușu Mare domnului Racz P Zoltan, viceprimarul comunei Căpușu Mare 2019-03-25
57 / 2019 referitoare la convocarea Consiliului Local al comunei Căpușu Mare, în ședință ordinară, pe data de 20 martie 2019 2019-03-13
53 / 2019 privind modificarea Dispoziției nr. 150/28.08.2018 a Primarului comunei Căpușu Mare referitoare la constituirea Comisiei de selectare a ofertelor la procedura simplificată organizată pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiectiv „Sistem de canalizare în com. Căpușu Mare, jud. Cluj” (Dângău Mare, Dângău Mic și Bălcești) 2019-02-28
46 / 2019 referitoare la convocarea Consiliului Local al comunei Căpușu Mare, în ședință ordinară, pe data de 27 februarie 2019 2019-02-21
39 / 2019 privind constituirea comisiei de preselecție pentru organizarea licitației de masă lemnoasă din fondul forestier proprietatea publică a comunei Căpușu Mare 2019-02-07
40 / 2019 privind constituirea comisiei de licitație pentru organizarea licitației de masă lemnoasă din fondul forestier proprietatea publică a comunei Căpușu Mare 2019-02-07
29 / 2019 referitoare la convocarea Consiliului Local al comunei Căpușu Mare, în ședință ordinară, pe data de 23 ianuarie 2019 2019-01-16
127 / 2018 privind numirea dirigintelui de șantier ce va supraveghea lucrările executate pentru proiectul „Modernizare și dotare Cămin Cultural în localitatea Căpușu Mic, comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” 2018-06-28
120 / 2018 privind desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea derulării contractelor de finanțare încheiate cu O.C.P.I. Cluj în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale, precum și cu urmărirea derulării contractelor de achiziție publică încheiate cu persoanele autorizate de ANCPI în vederea efectuării lucrărilor de înregistrare sistematică 2018-06-21
123 / 2018 referitoare la convocarea Consiliului local al comunei Căpușu Mare, în ședință ordinară, pe data de 27 iunie 2018 2018-06-21
118 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpușu Mare pe anul 2018 2018-06-13
99 / 2018 pentru desemnarea responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal 2018-05-23
100 / 2018 privind modificarea componenței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică în vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Primăriei Căpușu Mare 2018-05-23

Înapoi