Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
77 / 2019 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare ce se organizează în Circumscripția Electorală nr. 23 din Comuna Căpușu Mare în vederea desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European din data de 26 mai 2019 2019-04-25
75 / 2019 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral ce vor fi utilizate în vederea desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European din data de 26 mai 2019 2019-04-24
67 / 2019 referitoare la convocarea Consiliului local al comunei Căpușu Mare, în ședință extraordinară, în data de 09 aprilie 2019 2019-04-02
66 / 2019 privind constituirea Comisiei de selectare a ofertelor la procedura simplificată pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiectiv „Reabilitare drumuri de exploatație agricolă în comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” 2019-04-01
64 / 2019 privind delegarea atribuțiilor primarului comunei Căpușu Mare domnului Racz P Zoltan, viceprimarul comunei Căpușu Mare 2019-03-25
57 / 2019 referitoare la convocarea Consiliului Local al comunei Căpușu Mare, în ședință ordinară, pe data de 20 martie 2019 2019-03-13
53 / 2019 privind modificarea Dispoziției nr. 150/28.08.2018 a Primarului comunei Căpușu Mare referitoare la constituirea Comisiei de selectare a ofertelor la procedura simplificată organizată pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiectiv „Sistem de canalizare în com. Căpușu Mare, jud. Cluj” (Dângău Mare, Dângău Mic și Bălcești) 2019-02-28
46 / 2019 referitoare la convocarea Consiliului Local al comunei Căpușu Mare, în ședință ordinară, pe data de 27 februarie 2019 2019-02-21
39 / 2019 privind constituirea comisiei de preselecție pentru organizarea licitației de masă lemnoasă din fondul forestier proprietatea publică a comunei Căpușu Mare 2019-02-07
40 / 2019 privind constituirea comisiei de licitație pentru organizarea licitației de masă lemnoasă din fondul forestier proprietatea publică a comunei Căpușu Mare 2019-02-07
29 / 2019 referitoare la convocarea Consiliului Local al comunei Căpușu Mare, în ședință ordinară, pe data de 23 ianuarie 2019 2019-01-16
127 / 2018 privind numirea dirigintelui de șantier ce va supraveghea lucrările executate pentru proiectul „Modernizare și dotare Cămin Cultural în localitatea Căpușu Mic, comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” 2018-06-28
120 / 2018 privind desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea derulării contractelor de finanțare încheiate cu O.C.P.I. Cluj în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale, precum și cu urmărirea derulării contractelor de achiziție publică încheiate cu persoanele autorizate de ANCPI în vederea efectuării lucrărilor de înregistrare sistematică 2018-06-21
123 / 2018 referitoare la convocarea Consiliului local al comunei Căpușu Mare, în ședință ordinară, pe data de 27 iunie 2018 2018-06-21
118 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpușu Mare pe anul 2018 2018-06-13

Înapoi