Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
99 / 2018 pentru desemnarea responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal 2018-05-23
100 / 2018 privind modificarea componenței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică în vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Primăriei Căpușu Mare 2018-05-23
97 / 2018 referitoare la convocarea Consiliului local al comunei Căpușu Mare, în ședință ordinară, pe data de 23 mai 2018 2018-05-16
92 / 2018 privind desemnarea doamnei Jenei Aranka-Iulia pentru acordarea asistenței privind completarea, depunerea, precum și transmiterea declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice 2018-05-14
90 / 2018 privind numirea dirigintelui de șantier ce va supraveghea lucrările executate pentru proiectul „Modernizare și Dotare Cămin Cultural în localitatea Dângău Mare, comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” 2018-05-04
85 / 2018 privind persoana desemnată de UAT Căpușu Mare pentru utilizarea sistemului informatic PatrimVen 2018-04-26
83 / 2018 referitoare la convocarea Consiliului local al comunei Căpușu Mare, în ședință ordinară, pe data de 25 aprilie 2018 2018-04-18
77 / 2018 privind constituirea Comisiei de selectare a ofertelor la procedura simplificată organizată pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiectiv „Refacere maluri și podețe afectate de calamitățile din anii 2015-2016 în localitatea Agârbiciu, comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” 2018-04-04
67 / 2018 referitoare la convocarea Consiliului local al comunei Căpușu Mare, în ședință ordinară, pe data de 28 martie 2019 2018-03-22
66 / 2018 referitoare la convocarea Consiliului local al comunei Căpușu Mare, în ședință de îndată, pe data de 20.03.2018 2018-03-20
60 / 2018 privind delegarea temporară a atribuțiilor de ofițer de stare civilă ale d-lui Bolchiș Gheorghe - secretarul comunei Căpușu Mare - către d-na Nemeș Luminița secretar numit să exercite temporar această funcție ca urmare a suspendării raporturilor de muncă ale d-lui Bolchiș Gheorghe în perioada 23.09.2017-04.01.2019 2018-03-19
61 / 2018 privind actualizarea Comisiei de disciplină a funcționarilor publici din Primăria Căpușu Mare, menționată în dispoziția nr. 228/02.10.2017, prin înlocuirea președintelui comisiei, urmare a transferului în interesul serviciului al d-nei Cobîrzan Stanca Doina 2018-03-19
63 / 2018 privind actualizarea componenței Consiliului comunitar consultativ în domeniul protecției copilului 2018-03-19
64 / 2018 de modificare a Dispoziției nr. 211/2017 privind înlocuirea funcționarului public desemnat pentru îndeplinirea procedurilor necesare în vederea implementării Legii nr. 17/2014 și ale Ordinului Ministrului Agriculturii nr. 719/2014 2018-03-19
55 / 2018 privind organizarea de control financiar preventiv în comuna Căpușu Mare 2018-03-06

Înapoi