Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
44 / 2018 referitoare la Convocarea Consiliului local al comunei Căpușu Mare, în ședință ordinară, pe data de 28 februarie 2018 2018-02-22
43 / 2018 privind desemnarea persoanelor din aparatul de specialitate al primarului, care să poată participa în comisii pentru constatarea pagubelor , evaluarea acestora și stabilirea răspunderii civile, produse pe raza comunei Căpușu Mare 2018-02-15
42 / 2018 privind numirea persoanelor care vor face parte din grupul de lucru privind elaborarea amenajamentelor pastorale a UAT Căpușu Mare 2018-02-12
41 / 2018 privind constituirea Comisiei de selectare a ofertelor la procedura simplificată pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiectiv „Execuție lucrări pentru „Desființare construcție existentă și construire imobil cu funcțiuni mixte (arhivă, sala de lectură) 2018-02-09
3 / 2018 privind revocarea Dispoziției Primarului nr. 283/18.12.2017 ce are ca obiect exercitarea cu caracter temporar a funcției de secretar al comunei Căpușu Mare 2018-01-08
4 / 2018 privind delegarea cu caracter temporar , pe perioada de 3 luni începând cu data de 18.12.2017, a atribuțiilor ce revin funcției de secretar al comunei Căpușu Mare de către doamna Coruți Maria, consilier superior, în cadrul aparatului de specialitate al primarului 2018-01-08
5 / 2018 privind desemnarea reprezentantului legal, pentru semnarea contractului de finanțare/ documentele contractului aferente proiectului Cod MySMIS2014:112850, „Căpușu Mare - un teritoriu tolerant și responsabil social” derulat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 2018-01-08
2 / 2018 privind modificarea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor desemnată prin Dispoziţia nr. 278 din 04.12.2017, la concursul organizat pentru selectarea candidaților în vederea ocupării funcției publice de consilier gradul principal din cadrul compartimentului registrul agricol fond funciar și consilier asistent clasa I în cadrul compartimentului contabilitate 2018-01-04
1 / 2018 privind aprobarea Regulamentului privind primirea, înregistrarea, repartizarea, rezolvarea şi expedierea corespondenţei precum şi a constituirii arhivei în cadrul compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Căpuşu Mare 2018-01-03
50 / 2016 Dispoziție privind delegarea dreptului de a aplica parafa care imită semnătura olografă a Primarului, domnișoarei Popa Andreea-Claudia, consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Căpușu Mare, județul Cluj 2016-03-16
46 / 2016 Dispoziție privind delegarea unor atribuții dnei Torok-Farago Eniko, consilier principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Căpușu Mare, județul Cluj. 2016-02-29
38 / 2016 Dispoziție privind soluționarea notificării petiționarului Torok-Nagy Ianoș formulată în temeiul Legii nr. 10/2001 2016-02-25
35 / 2016 Dispoziție privind revocarea dispoziției nr.309/27.11.2015 2016-02-08
9 / 2016 Dispoziție privind constituirea Comisiei permanente de selectare a ofertelor 2016-01-25
1 / 2016 Dispoziție privind stabilirea de măsuri în domeniul arhivei 2016-01-04

Înapoi