Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
35 / 2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Capusu Mare, actualizat 2019-06-26
34 / 2019 privind aprobarea incheierii prin licitatie publica a spatiului comercial (fosta cofetarie) situat in comuna Capusu Mare, nr. 148 2019-06-26
33 / 2019 pentru aprobarea unor modificari la documentatia de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activitatilor de colectare, transport si transfer deseuri in cadrul Proiectului "Sistem de Management al Deseurilor in Judetul Cluj" 2019-06-26
32 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie 2019 2019-06-26
31 / 2019 privind aprobarea Nomenclaturii stradale a Comunei Capusu Mare 2019-06-26
29 / 2019 privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al comunei Căpușu Mare, crearea unui acces nou și realizarea de branșamente/ racorduri la rețelele edilitare în vederea realizării de către SC Ecoser Căpuș SRL a proiectului „Înființare seră de legume, construcții anexe și unitate de procesare” în comuna Căpușu Mare, sat Căpușu Mare f.n., pe terenul proprietatea comunei Căpușu Mare, CF 50154, concesionat societății Ecoser Căpuș SRL 2019-04-24
30 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpușu Mare pe anul 2019 2019-05-29
23 / 2019 privind achizitionarea serviciilor de consultanta pentru accesarea schemei de ajutor de stat:Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor, aferenta masurii 15 `Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor`, SubMasura 15.1 `Plati pentru angajamente de silvomediu`si aprobarea depunerii de catre comuna Capusu Mare la APIA a cererii de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat 2019-04-24
28 / 2019 privind modificarea contractului de inchiriere a pasunii comunale nr. 45/29.05.2014, incheiat intre comuna Capusu Mare, in calitate de proprietar si dl. Kovács Marton, in calitate de chirias 2019-04-24
27 / 2019 privind modificarea contractului de inchiriere a pasunii comunale nr. 47/29.05.2014, incheiat intre comuna Capusu Mare, in calitate de proprietar si dl. Torok-Dani Francisc, in calitate de chirias 2019-04-24
26 / 2019 privind incetarea unor contracte de inchiriere a pasunii comunale, proprietatea privata a comunei Capusu Mare 2019-04-24
25 / 2019 privind completarea HCL 92/12.12.2018 privind mentinerea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice pentru anul financiar 2019 la nivelul celor stabilite pentru anul 2018 2019-04-24
24 / 2019 privind aprobarea achizitiei unui serviciu de proiectarea faza SF pentru proiectul de investitie \'Realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale in comuna Capusu Mare" 2019-04-24
22 / 2019 privind aprobarea contului execuției bugetului local al comunei Căpușu Mare pe anul 2018 2019-04-09
21 / 2019 privind adoptarea bugetului local al comunei Căpușu Mare pe anul 2019 2019-04-09

Înapoi