Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
93 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2017 2017-10-05
92 / 2017 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii 2017-09-21
91 / 2017 privind completarea strategiei de dezvoltare a comunei Căpuşu Mare pentru perioada 2014-2020 2017-09-21
90 / 2017 privind revocarea HCL nr. 78/17.08.2017 referitoare la modificarea organigramei şi statului de funcţii al personalului din cadrul Primăriei Căpuşu Mare 2017-09-21
89 / 2017 privind aprobarea parteneriatului public-privat dintre UAT Căpuşu Mare, jud. Cluj şi Composesoratul Foştilor Iobagi din satul Dîngău Mare în vederea promovării unui proiect de infrastructură silvică 2017-09-21
88 / 2017 privind alegerea președintelui de şedinţă pentru perioada octombrie-decembrie 2017 2017-09-21
87 / 2017 privind modificarea HCL nr. 51/2017 referitoare la alocarea de la bugetul local a sumelor necesare achitării taxei de depozitare şi a taxei prevăzute pentru deșeurile colectate neselectiv 2017-09-21
86 / 2017 privind modificarea şi completarea HCL nr. 62/2017 privind salarizarea personalului din administraţia publică locală plătit din bugetul propriu al comunei Căpuşu Mare 2017-09-21
85 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2017 2017-09-21
84 / 2017 privind modificarea HCL nr. 66/26.07.2017, pentru aprobarea folosirii unei sume din excedentul bugetar pentru achiziționarea unui autoturism Dacia Duster şi întocmirea documentației pentru desfiinţare construcţie existentă proprietate privată a comunei Căpuşu Mare, construire imobil cu funcţiuni mixte (arhivă şi sală de lectură) 2017-09-21
83 / 2017 privind aprobarea contului execuției bugetului local al comunei Căpuşu Mare pe trimestrul II al anului 2017 2017-09-21
82 / 2017 privind aprobarea participării comunei Căpuşu Mare în cadrul Programului FEADR "COOPERARE PENTRU PROMOVAREA PRODUSELOR LEGUMICOLE DIN COMUNA CĂPUŞU MARE, JUDEŢUL CLUJ" 2017-09-07
81 / 2017 privind aprobarea proiecţiei bugetare pentru perioada 2017+2020 în vederea obţinerii scrisorii de garanţie bancară din partea FNCCG în vederea implementării proiectelor "Modernizare şi dotare cămin cultural în localitatea Căpuşu Mic" şi "Modernizare şi dotare cămin cultural în localitatea Dîngău Mare" 2017-09-07
80 / 2017 privind implementarea proiectului "Înscrierea în cartea funciară a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Căpuşu Mare, județul Cluj" depus pe Axa LEADER, Măsura M6 B1 Rural 21 cu finanţare din programul FEADER prin Gal Napoca Porolissum 2017-09-07
79 / 2017 referitor la aprobarea actelor de punere în valoare şi unele măsuri pentru exploatarea lemnului din pădurea comunală 2017-08-17

Înapoi