Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
48 / 2018 privind aprobarea achiziției serviciilor de consultanță pentru realizarea documentațiilor în vederea obținerii autorizației de mediu și de gospodărire a apelor, necesare pentru punerea în funcțiune a instalației de canalizare de la Agîrbiciu 2018-06-27
47 / 2018 privind aprobarea achiziționării serviciilor de proiectare în vederea întocmirii studiului de fezabilitate pentru proiectul „Modernizare drumuri în Comuna Căpușu Mare (Dîngău Mare, Dîngău Mic și Bălcești)” 2018-06-27
46 / 2018 privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpușu Mare pe anul 2018 2018-06-27
45 / 2018 privind aprobarea retragerii din Acordul de parteneriat, semnat la data de 29.01.2018 în vederea implementării proiectului nr. POCU/138/4/1/112850 intitulat „Căpușu Mare - un teritoriu tolerant și responsabil social” 2018-06-27
44 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie-septembrie 2018 2018-06-27
43 / 2018 privind achiziționarea serviciilor de consultanță pentru implementarea proiectului „Înscrierea în cartea funciară a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Căpușu Mare, jud. Cluj” 2018-05-23
42 / 2018 privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al comunei Căpușu Mare pentru realizarea investiției „Modernizare și dotare Cămin Cultural în localitatea Dumbrava, comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” 2018-05-23
41 / 2018 privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al comunei Căpușu Mare pentru realizarea investiției „Modernizare și dotare Cămin Cultural în localitatea Dîngău Mic, comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” 2018-05-23
40 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-05-23
39 / 2018 privind aprobarea completării Programului de investiții al Comunei Căpușu Mare pentru anul 2018 2018-05-23
38 / 2018 privind încetarea prin acordul părților a contractului de închiriere a pășunii comunale nr. 60/02.06.2014 2018-05-23
37 / 2018 privind însușirea eratei la raportul de evaluare a terenului în suprafață de 108.359 mp situat în extravilanului localității Dumbrava și modificarea HCL nr. 22/28.03.2018 2018-04-25
36 / 2018 privind mandatarea primarului comunei Căpușu Mare pentru emiterea acordurilor privind executarea de lucrări de construcție în zona drumurilor publice aflate în proprietatea comunei Căpușu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare 2018-04-25
35 / 2018 privind încheierea unui contract de închiriere pășune cu domnul Torok-Gyurko Tibor 2018-04-25
34 / 2018 privind modificarea contractului de închiriere a pășunii comunale nr. 32/29.05.2014 încheiat între comuna Căpușu Mare în calitate de proprietar și jenei Catalina, în calitate de chiriaș 2018-04-25

Înapoi