Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
52 / 2017 privind darea în folosință pe termen limitat a imobilului situat la numărul administrativ 60 din satul Căpușu Mic, aflat în proprietatea privată a comunei Căpușu Mare, în favoarea Asociației Green Piramis 2017-05-24
51 / 2017 privind alocarea de la bugetul local a sumelor necesare funcţionării serviciului de salubrizare 2017-05-24
50 / 2017 privind completarea HCL nr.60/.07.07.2016 privind aprobarea implementării proiectului Modernizare şi dotare cămin cultural în localitatea Dîngău Mic, com. Căpușu Mare, jud. Cluj 2017-05-24
49 / 2017 privind completarea HCL nr.59/.07.07.2016 privind aprobarea implementării proiectului Modernizare şi dotare cămin cultural în localitatea Dumbrava, com. Căpușu Mare, jud. Cluj 2017-05-24
48 / 2017 privind aprobarea folosirii unei sume din excedentul bugetar pentru plata unor lucrări 2017-05-24
47 / 2017 privind aprobarea măsurilor necesare închirierii prin licitaţie publică a terenurilor aflate în proprietatea privată a comunei Căpușu Mare, situate în locurile numite Gradina satului şi Becikert din satul Dumbrava 2017-05-24
46 / 2017 privind revocarea HCL nr.106/06.12.2016 privind aprobarea modificării actului constitutiv al societăţii Quatro Eco Salub S.R.L., operator public regional de salubritate autorizat ANRSC, deţinut de comunele Floreşti, Gilău, Căpuşu Mare şi Măguri Răcătău 2017-05-24
45 / 2017 privind modificarea listei cu investiţiile pe anul 2017 2017-05-24
44 / 2017 privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere a unui spațiu comercial 2017-05-24
43 / 2017 privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere a unui spațiu comercial 2017-05-24
42 / 2017 privind modificarea componenței comisiei de expropriere pentru utilitate publică a terenurilor private afectate de proiectul ,,Reţea de canalizare menajeră în satul Agîrbiciu” din HCL nr. 67/26.08.2017 şi a poziţiei 5 din anexa HCL nr 72/28.09.2016 2017-05-24
41 / 2017 privind aprobarea Programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile 2017-05-24
40 / 2017 privind mandatarea unui reprezentant în Adunarea Generala a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a județului Cluj în vederea dizolvării şi lichidării acesteia pentru nerealizarea scopului 2017-05-24
39 / 2017 privind modificarea organigramei si statului de functii 2017-05-24
38 / 2017 privind desemnarea unei persoane împuternicite să reprezinte interesele UAT-ului, în cadrul Adunării Generale a Asociaților ADI Gelu Voievod și în cadrul Adunării Generale a Societății Quatro Eco Salub SRL 2017-04-26

Înapoi