Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
45 / 2019 privind înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară (Cartea Funciară) a suprafeței de 248 ha și 1639 mp din imobilul evidențiat în poziția 89 (Pășuni Agârbiciu cu S=575 ha) din anexa nr. 23 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Căpușu Mare, însușit prin HCL nr. 20/26.08.1999 și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 684 bis/ 17.09.2002 2019-08-28
44 / 2019 privind modificarea organigramei și statului de funcții 2019-08-28
43 / 2019 privind înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară (Cartea Funciară) a suprafeței de 6,25 mp din imobilul evidențiat în poziția 67 (Teren școală Dângău) din anexa nr. 23 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Căpușu Mare, însușit prin HCL nr. 20/26.08.1999 și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 684 bis/17.09.2002 și darea în folosință gratuită a acestei suprafețe de teren către Compania de Apă Someș SA aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, în vederea construirii „Stației dotată cu instalație de clorinare a apei potabile din localitatea Dângău Mare” 2019-08-28
42 / 2019 privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al comunei Căpușu Mare pentru construirea „Stației dotată cu instalație de clorinare a apei potabile din localitatea Dângău Mare” de către Compania de Apă Someș SA 2019-08-28
41 / 2019 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Căpușu Mare 2019-08-28
40 / 2019 privind trecerea în domeniul public a unor elemente de patrimoniu public reprezentând infrastructura de alimentare cu apă și canalizare și delegarea gestiunii de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apă Someș SA Cluj 2019-08-28
39 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Căpuşu Mare pe anul 2019 2019-08-28
38 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Căpuşu Mare pe anul 2019 2019-08-09
37 / 2019 privind înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară (Cartea Funciară)a suprafeței de 622 mp din imobilul evidențiat în poziția 88 din anexa 23 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Căpușu Mare, însușit prin HCL nr. 20/26.08.1999 și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 684 bis/17.09.2002 2019-07-24
36 / 2019 privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al comunei Căpușu Mare pentru realizarea lucrării ” Modernizare LEA - o,4kV localitatea Păniceni, comuna Căpușu Mare, județul Cluj” de către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA 2019-07-24
35 / 2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Capusu Mare, actualizat 2019-06-26
34 / 2019 privind aprobarea incheierii prin licitatie publica a spatiului comercial (fosta cofetarie) situat in comuna Capusu Mare, nr. 148 2019-06-26
33 / 2019 pentru aprobarea unor modificari la documentatia de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activitatilor de colectare, transport si transfer deseuri in cadrul Proiectului "Sistem de Management al Deseurilor in Judetul Cluj" 2019-06-26
32 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie 2019 2019-06-26
31 / 2019 privind aprobarea Nomenclaturii stradale a Comunei Capusu Mare 2019-06-26

Înapoi