Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2019 privind înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară (Cartea Funciară)a suprafeței de 225 mp din „Pășuni Straja” în suprafață totală de 282 hectare, identificate la poziția 83 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Căpușu Mare, publicat în M. Of. nr. 684 bis/17.09.2002 2019-02-27
15 / 2019 privind trecerea în domeniul public a unor elemente de patrimoniu public reprezentând infrastructura de alimentare cu apă și canalizare și delegarea gestiunii de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apă Someș SA Cluj 2019-02-27
14 / 2019 privind încheierea unui contract de închiriere pășune cu dl. Cionca Cosmin-Mircea 2019-02-27
13 / 2019 privind încetarea contractului de închiriere a pășunii comunale nr. 36/29.05.2014 încheiat între comuna Căpușu Mare în calitate de proprietar și Torok-Vistai Francisc, în calitate de chiriaș 2019-03-27
12 / 2019 privind modificarea contractului de închiriere a pășunii comunale nr. 42/29.05.2014 încheiat între comuna Căpușu Mare în calitate de proprietar și Molnar Elisabeta, în calitate de chiriaș 2019-03-27
11 / 2019 privind participarea comunei Căpușu Mare, ca membru fondator, la constituirea Asociației Forumul Montan din Romania-filiala Cluj 2019-02-27
10 / 2019 privind încetarea prin acordul părților a contractului de închiriere a pășunii comunale nr. 80/03.06.2014 încheiat cu Ambrus-Gornik Andrei 2019-01-23
9 / 2019 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2019-2020 2019-01-23
8 / 2019 privind înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară (Cartea Funciară) a drumurilor de câmp nepietruite din Dumbrava și Căpușu Mare, identificate la poziția 70 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Căpușu Mare, publicat în M. Of. nr.684 bis/17.09.2002 2019-01-23
7 / 2019 privind înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară (Cartea Funciară) a suprafeței de 109,3472 hectare (denumită trup pășune „Vagot”) din pășunea Dumbrava în suprafață totală de 212 hectare, identificată la poziția 84 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Căpușu Mare, publicat în M. Of. nr. 684 bis/17.09.2002 2019-01-23
6 / 2019 privind aprobarea planului local de acțiuni și lucrări de interes local în comuna Căpușu Mare pe anul 2019 2019-01-23
5 / 2019 privind aprobarea majorării cotizației datorată asociației GAL Napoca Porolissum 2019-01-23
4 / 2019 privind aprobarea actului de punere în valoare nr. 1396636-CJ-1111/02.10.2018 din pădurea comunală 2019-01-23
3 / 2019 privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de concesiune nr. 3396/20.12.2001 încheiat cu dl. Ilea Alexandru în calitate de concesionar 2019-01-23
2 / 2019 privind încetarea prin acordul părților a contractului de închiriere nr. 5856/02.08.2015 având ca obiect spațiul „Bufet” din Dîngău Mic 2019-01-23

Înapoi