Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
59 / 2019 privind înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară (Cartea Funciară) a suprafeței de 261 ha și 4321 mp din Pășunile Căpușu Mare în suprafață totală de 339 hectare, identificate la poziția 81 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Căpușu Mare, publicat în M. Of. nr. 684 bis/17.09.2002; 2019-10-30
58 / 2019 privind instituirea unei taxe speciale pentru funcționarea serviciului public de canalizare din satul Agârbiciu, comuna Căpușu Mare; 2019-10-30
57 / 2019 privind modificarea indemnizației consilierilor locali; 2019-10-30
56 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpușu Mare pe anul 2019; 2019-10-30
55 / 2019 privind aprobarea contului execuției bugetului local al comunei Căpușu Mare la 30.09.2019 2019-10-30
54 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați precum și valoarea totală a investiției actualizată pentru proiectul „SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA CĂPUȘU MARE, JUD. CLUJ” 2019-10-18
53 / 2019 privind modificarea HCL nr. 49/25.09.2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcții 2019-10-18
52 / 2019 privind solicitarea prelungirii valabilității scrisorilor de garantare nr. 758/11.10.2017 și nr. 721/10.10.2017 2019-09-25
51 / 2019 privind aprobarea radierii actualei servituți de trecere și crearea unui nou drum de servitute peste parcela cu nr. cad. 50920 Căpușu Mare în favoarea nr. cad. 50921 Căpușu Mare 2019-09-25
50 / 2019 privind modificarea contractului de închiriere a pășunii comunale nr. 58/02.06.2014 încheiat între comuna Căpușu Mare în calitate de proprietar și Kovács Ștefan, în calitate de chiriaș 2019-09-25
49 / 2019 privind modificarea organigramei și statului de funcții 2019-09-25
48 / 2019 privind modificarea HCL nr. 45/28.08.2019 privind înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară (Cartea Funciară) a suprafeței de 248 ha și 1639 mp din imobilul evidențiat în poziția 89 (Pășuni Agârbiciu cu S=575 ha) din Anexa nr. 23 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Căpușu Mare, însușit prin HCL nr. 20/26.08.1999 și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 684 bis/17.09.2002 2019-09-25
47 / 2019 privind aprobarea actelor de punere în valoare: 1542760, 1543535 și 1543526 din pădurea comunală 2019-09-25
46 / 2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2019 2019-09-25
45 / 2019 privind înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară (Cartea Funciară) a suprafeței de 248 ha și 1639 mp din imobilul evidențiat în poziția 89 (Pășuni Agârbiciu cu S=575 ha) din anexa nr. 23 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Căpușu Mare, însușit prin HCL nr. 20/26.08.1999 și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 684 bis/ 17.09.2002 2019-08-28

Înapoi

Galerie Foto

Carte de oaspeți