Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
117 / 2017 cu privire la aprobarea lucrarilor pe domeniul public al comunei Capusu Mare pentru proiectul ”Sistem de canalizare in comuna Capusu Mare judetul Cluj” 2017-12-06
116 / 2017 pentru aprobarea cofinanțării cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investiție „Sistem de canalizare în comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” 2017-12-06
115 / 2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Sistem de canalizare în comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” 2017-12-06
114 / 2017 cu privire la aprobarea executării lucrarilor ”DTAD- Desfintare Corp C2 Anexa și DTOE, DTAC- Construire Imobil Cu Funcțiuni Mixte( Arhivă, Sală de Lectură)” pe domeniul public al comunei Căpușu Mare 2017-11-29
113 / 2017 privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere, de concesiune a terenurilor şi spaţiilor proprietate a comunei Căpuşu Mare, sat Dumbrava 2017-11-29
112 / 2017 privind proiectul de hotărâre nr. 7101/23.11.2017 de racordare la rețeaua electrică a corpurilor de iluminat pentru insulele de intrare/ieşire, în/din localitate şi trecerile de pietoni cu lumina galbenă intermitentă în loc. Căpuşu Mare şi loc. Păniceni 2017-11-29
111 / 2017 privind aprobarea proiectului de hotărâre nr. 7099-23.11.2017 de modificare a HCL nr. 84-21.09.2017 pentru aprobarea folosirii unei sume din excedentul bugetar pentru achiziționarea unui autoturism Dacia Duster şi întocmirea documentației pentru desfiinţarea construcției existente proprietate privata a comunei Căpuşu Mare, construire imobil cu funcţiuni mixte (arhiva şi sala de lectură) 2017-11-29
110 / 2017 privind aprobarea unor normative proprii de cheltuieli pentru autovehiculele din dotarea Primăriei şi Instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Căpuşu Mare 2017-11-29
109 / 2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale începând cu anul 2018 2017-11-29
108 / 2017 privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere a spaţiilor proprietate publică a comunei Căpuşu Mare 2017-11-29
107 / 2017 privind aprobarea contului execuției bugetului local al comunei Căpuşu Mare pe trimestrul III al anului 2017 2017-11-29
106 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2017 2017-11-29
105 / 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe semestrul I al anului 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Capuşu Mare 2017-11-29
104 / 2017 privind aprobarea executării lucrărilor „Sistem de canalizare în comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” pe domeniul public al comunei Căpușu Mare 2017-11-15
103 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2017 2017-11-15

Înapoi