Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
62 / 2018 privind alipirea terenului înscris în Cartea Funciară nr. 51292 Căpușu Mare, nr. cadastral 51292, cu terenul înscris în Cartea Funciară nr. 52584 Căpușu mare, nr. cadastral 52584, terenuri aparținând domeniului public al comunei Căpușu Mare 2018-08-31
61 / 2018 privind prelungirea Planului Urbanistic General al comunei Căpușu Mare 2018-08-31
60 / 2018 privind trecerea în domeniul public a unor elemente de patrimoniu public reprezentând infrastructura de alimentare cu apă și canalizare și delegarea gestiunii de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apă Someș SA Cluj 2018-08-31
59 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-08-24
58 / 2018 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului de „Reabilitare drumuri de exploatație agricolă în comuna Căpușu mare, jud. Cluj” și solicitarea unei scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN 2018-08-09
57 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-08-09
56 / 2018 privind aprobarea completării Programului de investiții al comunei Căpușu Mare pentru 2018; 2018-08-09
55 / 2018 privind aprobarea documentației de atribuire (Caietul de sarcini, Studiul de oportunitate și Regulamentul serviciului de salubrizare) în vederea demarării procedurii de licitație publică pentru delegarea serviciului de colectare și transport al deșeurilor în jud. Cluj 2018-08-09
54 / 2018 privind aprobarea actului adițional nr. 5 la contractul nr. 3457/2017 încheiat cu SALPREST RAMPA SA 2018-07-25
53 / 2018 privind înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară (Cartea Funciară) a suprafeței de 2,5 hectare din trupul de pășune „Nyrba” în suprafață totală de 194 hectare, identificat la poziția 4 din anexa nr. 1 la HCL 12/2016 prin care s-a aprobat inventarul pășunilor comunale ce aparțin domeniului privat al comunei Căpușu Mare 2018-07-25
52 / 2018 privind aprobarea completării programului de investiții al comunei Căpușu Mare pentru anul 2018 2018-07-25
51 / 2018 privind aprobarea achiziționării serviciilor de expertiză tehnică pentru proiectul „Modernizare drumuri în comuna Căpușu Mare, jud. Cluj (Dîngău Mare, Dîngău Mic și Bălcești) 2018-07-25
50 / 2018 privind constituirea dreptului de acces pe proprietatea publică-privată a comunei Căpuşu mare, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora de către SC RDS&RDS SA 2018-07-25
49 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-07-25
48 / 2018 privind aprobarea achiziției serviciilor de consultanță pentru realizarea documentațiilor în vederea obținerii autorizației de mediu și de gospodărire a apelor, necesare pentru punerea în funcțiune a instalației de canalizare de la Agîrbiciu 2018-06-27

Înapoi