Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
23 / 2019 privind achizitionarea serviciilor de consultanta pentru accesarea schemei de ajutor de stat:Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor, aferenta masurii 15 `Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor`, SubMasura 15.1 `Plati pentru angajamente de silvomediu`si aprobarea depunerii de catre comuna Capusu Mare la APIA a cererii de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat 2019-04-24
28 / 2019 privind modificarea contractului de inchiriere a pasunii comunale nr. 45/29.05.2014, incheiat intre comuna Capusu Mare, in calitate de proprietar si dl. Kovács Marton, in calitate de chirias 2019-04-24
27 / 2019 privind modificarea contractului de inchiriere a pasunii comunale nr. 47/29.05.2014, incheiat intre comuna Capusu Mare, in calitate de proprietar si dl. Torok-Dani Francisc, in calitate de chirias 2019-04-24
26 / 2019 privind incetarea unor contracte de inchiriere a pasunii comunale, proprietatea privata a comunei Capusu Mare 2019-04-24
25 / 2019 privind completarea HCL 92/12.12.2018 privind mentinerea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice pentru anul financiar 2019 la nivelul celor stabilite pentru anul 2018 2019-04-24
24 / 2019 privind aprobarea achizitiei unui serviciu de proiectarea faza SF pentru proiectul de investitie \'Realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale in comuna Capusu Mare" 2019-04-24
22 / 2019 privind aprobarea contului execuției bugetului local al comunei Căpușu Mare pe anul 2018 2019-04-09
21 / 2019 privind adoptarea bugetului local al comunei Căpușu Mare pe anul 2019 2019-04-09
20 / 2019 privind încetarea contractului de închiriere a pășunii comunale nr. 54/30.05.2014 încheiat între comuna Căpușu Mare în calitate de proprietar și Dascăl Ioan, în calitate de chiriaș 2019-03-20
19 / 2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2019 2019-03-20
18 / 2019 privind completarea HC nr. 69/17.10.2018 privind implementarea proiectului „Achiziție utilaj deszăpezire în comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” depus pe Axa LEADER, Măsura M6 B1 - Rural 21, submăsura 19.2”, cu finanțare din programul FEADR prin Gal Napoca Porolissum 2019-03-20
17 / 2019 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj” 2019-03-20
16 / 2019 privind înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară (Cartea Funciară)a suprafeței de 225 mp din „Pășuni Straja” în suprafață totală de 282 hectare, identificate la poziția 83 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Căpușu Mare, publicat în M. Of. nr. 684 bis/17.09.2002 2019-02-27
15 / 2019 privind trecerea în domeniul public a unor elemente de patrimoniu public reprezentând infrastructura de alimentare cu apă și canalizare și delegarea gestiunii de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apă Someș SA Cluj 2019-02-27
14 / 2019 privind încheierea unui contract de închiriere pășune cu dl. Cionca Cosmin-Mircea 2019-02-27

Înapoi