Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
37 / 2017 privind aprobarea folosirii unei sume din excedentul bugetar pentru plata unor servicii 2017-04-26
36 / 2017 privind trecerea în domeniul public al Comunei Căpușu Mare și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apă Someș S.A. Cluj 2017-04-26
35 / 2017 Hotărâre privind delegarea consilierilor locali ce vor participa la alegerea delegaţilor sătești 2017-03-22
34 / 2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de transmitere a unor drumuri forestiere, a unor lucrări de corectare a torenţilor şi a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al comunei Căpușu Mare și în administrarea Consiliului Local al Comunei Căpușu Mare, jud. Cluj 2017-03-22
33 / 2017 HOTĂRÂRE privind încetarea prin acordul părților a unui contract de închiriere a păşunii comunale 2017-03-22
32 / 2017 Hotărâre privind desemnarea unei persoane autorizate să dispună de contul deschis la Banca Transilvania pentru încasarea taxelor şi impozitelor prin sistemul POS 2017-03-22
31 / 2017 Hotărâre privind alegerea președintelui de şedinţă pentru perioada aprilie - iunie 2017 2017-03-22
30 / 2017 privind adoptarea bugetului local al Comunei Căpuşu Mare pe anul 2017 2017-03-22
29 / 2017 HOTĂRÂRE privind implementarea proiectului „ Modernizare și reabilitare drumuri în localitățile Dumbrava, Straja, Căpușu Mic și Agîrbiciu, comuna Căpușu Mare, județul Cluj” 2017-03-17
28 / 2017 Hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Căpuşu Mare, însuşit prin HCL 20/26.08.1999 şi publicat în Monitorul Oficial 684 bis din 17 Septembrie 2002. 2017-03-17
27 / 2017 HOTĂRÂRE privind instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri în comuna Căpușu Mare, județul Cluj” cu finanțare prin fonduri publice nerambursabile obținute prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-03-10
26 / 2017 HOTĂRÂRE privind instrumentarea proiectului „Sistem de canalizare în comuna Căpușu Mare, județul Cluj” cu finanțare prin fonduri publice nerambursabile obținute prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-03-10
25 / 2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiţie „Reţea de canalizare menajeră în localitatea Agîrbiciu, comuna Căpuşu Mare, judeţul Cluj” 2017-03-10
24 / 2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actului aditional nr 1 la contractul de furnizare a energiei electrice incheiat cu SC GRENERG SRL 2017-02-22
23 / 2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere a unui spaţiu comercial 2017-02-22

Înapoi