Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
5 / 2018 privind rețeaua şcolară ce va funcţiona în unitatea administrativ teritorială Comuna Căpuşu Mare în anul şcolar 2018-2019 2018-01-31
4 / 2018 privind aprobarea Programului de investiţii al comunei Căpuşu Mare pentru anul 2018 2018-01-31
3 / 2018 privind adoptarea bugetului local al comunei Căpuşu Mare pe anul 2018 2018-01-31
2 / 2018 privind aprobarea planului local de acţiuni şi lucrări de interes local în comuna Căpuşu Mare pe anul 2018 2018-01-31
1 / 2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ciupe Dorin 2018-01-31
124 / 2017 privind modificarea organigramei si statului de functii 2017-12-19
123 / 2017 privind aprobarea scaderii din evidenta analitica a creantelor fiscale pentru care s-a implinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executare silita la persoane fizice si juridice 2017-12-13
122 / 2017 privind proiectul de hotarare nr. 7101/23.11.2017 de racordare la reteaua electrica a corpurilor de iluminat pentru insulele de intrare/iesire in/din localitate si trecerile de pietoni cu lumina galbena intermitenta in loc. Capusu Mare si loc. Paniceni 2017-12-13
121 / 2017 privind aprobarea racordarii instalatiei de iluminat extern a bisericii - Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril din satul Paniceni la iluminatul public al comunei 2017-12-13
120 / 2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie "Desfiintare constructie existenta, construire imobil cu functiuni mixte (arhiva si sala de lectura) 2017-12-13
119 / 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie-martie 2018 2017-12-13
118 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2017 2017-12-13
117 / 2017 cu privire la aprobarea lucrarilor pe domeniul public al comunei Capusu Mare pentru proiectul ”Sistem de canalizare in comuna Capusu Mare judetul Cluj” 2017-12-06
116 / 2017 pentru aprobarea cofinanțării cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investiție „Sistem de canalizare în comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” 2017-12-06
115 / 2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Sistem de canalizare în comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” 2017-12-06

Înapoi