Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
20 / 2017 HOTĂRÂRE rivind aprobarea protocolului de colaborare dintre comuna Căpuşu Mare și Societatea Naţionalã de Cruce Roşie din Romania, Filiala Judetului Cluj, 2017-02-22
19 / 2017 HOTĂRÂRE privind încetarea prin acordul partilor a unui contract de închiriere a păşunii comunale 2017-02-22
18 / 2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului anual al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Capusu Mare 2017-02-22
17 / 2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului executiei bugetului local al comunei Căpuşu Mare pe anul 2017 2017-02-22
16 / 2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică a construcției Primăria veche din satul Dîngău Mic și terenului aferent în vederea amenajării unui spațiu comercial 2017-02-22
15 / 2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea actului aditional nr 7 la contractele de prestari servicii silvice incheiate cu RNP ROMSILVA 2017-02-22
14 / 2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță ce trebuie îndepliniți de către serviciul public de salubrizare 2017-02-22
13 / 2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei și Programului de Dezvoltare a Serviciului public de salubrizare al comunei Căpușu Mare 2017-02-22
12 / 2017 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal - înființare seră de legume, construcții anexe si unitate de procesare, comuna Căpușu Mare, sat Căpușu Mare, f.n., județul Cluj 2017-01-25
11 / 2017 privind aprobarea unor măsuri pentru ajutarea familiei Rostaș Sonia domiciliată în satul Căpuşu Mic, nr 349/C, aflată în situație de dificultate 2017-01-25
10 / 2017 privind înființarea serviciului public de salubrizare al comunei Căpușu Mare 2017-01-25
9 / 2017 referitoare la închirierea unor pășuni comunale 2017-01-25
8 / 2017 privind încetarea prin acordul părţilor a unui contract de închiriere a păşunilor comunale 2017-01-25
7 / 2017 privind implementarea proiectului „Reabilitare drumuri de exploataţie agricolă în Comuna Căpușu Mare, județul Cluj” 2017-01-25
6 / 2017 privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Căpuşu Mare, însușit prin HCL 20/26.08.1999 si publicat în Monitorul Oficial 684 bis din 17 Septembrie 2002 2017-01-25

Înapoi