Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
52 / 2018 privind aprobarea completării programului de investiții al comunei Căpușu Mare pentru anul 2018 2018-07-25
51 / 2018 privind aprobarea achiziționării serviciilor de expertiză tehnică pentru proiectul „Modernizare drumuri în comuna Căpușu Mare, jud. Cluj (Dîngău Mare, Dîngău Mic și Bălcești) 2018-07-25
50 / 2018 privind constituirea dreptului de acces pe proprietatea publică-privată a comunei Căpuşu mare, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora de către SC RDS&RDS SA 2018-07-25
49 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-07-25
48 / 2018 privind aprobarea achiziției serviciilor de consultanță pentru realizarea documentațiilor în vederea obținerii autorizației de mediu și de gospodărire a apelor, necesare pentru punerea în funcțiune a instalației de canalizare de la Agîrbiciu 2018-06-27
47 / 2018 privind aprobarea achiziționării serviciilor de proiectare în vederea întocmirii studiului de fezabilitate pentru proiectul „Modernizare drumuri în Comuna Căpușu Mare (Dîngău Mare, Dîngău Mic și Bălcești)” 2018-06-27
46 / 2018 privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpușu Mare pe anul 2018 2018-06-27
45 / 2018 privind aprobarea retragerii din Acordul de parteneriat, semnat la data de 29.01.2018 în vederea implementării proiectului nr. POCU/138/4/1/112850 intitulat „Căpușu Mare - un teritoriu tolerant și responsabil social” 2018-06-27
44 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie-septembrie 2018 2018-06-27
43 / 2018 privind achiziționarea serviciilor de consultanță pentru implementarea proiectului „Înscrierea în cartea funciară a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Căpușu Mare, jud. Cluj” 2018-05-23
42 / 2018 privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al comunei Căpușu Mare pentru realizarea investiției „Modernizare și dotare Cămin Cultural în localitatea Dumbrava, comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” 2018-05-23
41 / 2018 privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al comunei Căpușu Mare pentru realizarea investiției „Modernizare și dotare Cămin Cultural în localitatea Dîngău Mic, comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” 2018-05-23
40 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-05-23
39 / 2018 privind aprobarea completării Programului de investiții al Comunei Căpușu Mare pentru anul 2018 2018-05-23
38 / 2018 privind încetarea prin acordul părților a contractului de închiriere a pășunii comunale nr. 60/02.06.2014 2018-05-23

Înapoi