Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
28 / 2018 cu privire la achiziționarea serviciilor de proiectare pentru modernizare drumuri laterale Căpușu Mic 2018-03-28
27 / 2018 privind achiziționarea serviciilor de consultanță pentru organizarea procedurilor de achiziție a contractului de execuție a lucrărilor ”Refacere maluri și podețe afectate de calamitățile din anii 2015-2016 în localitatea Agîrbiciu, comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” pe domeniul public al comunei Căpușu Mare 2018-03-28
26 / 2018 privind aprobarea achiziționării de indicatoare de informare cu denumirea localităților 2018-03-28
25 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2018 2018-03-28
24 / 2018 privind modificarea organigramei și statului de funcții 2018-03-28
23 / 2018 privind însușirea raportului de evaluare a imobilului compus din casă și teren, situat în loc. Agîrbiciu nr. 201, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 236 Agîrbiciu și aprobarea acestuia de către comuna Căpușu Mare 2018-03-28
22 / 2018 privind însușirea raportului de evaluare a terenului extravilan din localitatea Dumbrava și prelungirea perioadei de concesiune 2018-03-28
21 / 2018 privind modificarea anexei la HCL 59 din 07.07.2016 privind implementarea proiectului ”Modernizare și dotare cămin cultural în loc. Dumbrava, com. Căpușu Mare, jud. Cluj” 2018-03-20
20 / 2018 privind încetarea prin acordul părților a unui contract de închiriere a pășunilor comunale 2018-02-28
19 / 2018 privind aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public al comunei Căpușu Mare și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul de investiție „Refacere maluri și podețe afectate de calamitățile din anii 2015-2016 în localitatea Agîrbiciu, comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” 2018-02-28
18 / 2018 privind modificarea organigramei și a statului de funcții 2018-02-28
17 / 2018 privind modificarea HCL nr. 109/29.11.2017 referitoare la aprobarea taxelor ;i impozitelor locale pe anul 2018 2018-02-28
16 / 2018 privind includerea în domeniul public al comunei Căpușu Mare și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către Compania de Apă Someș SA Cluj, a unei părți din infrastructura de alimentare cu apă și de canalizare 2018-02-28
15 / 2018 privind solicitarea de transmitere prin Hotărâre de Guvern, din domeniul public al statului român, administrarea Administrației Naționale Apele Române - Administrația Bazinală Someș-Tisa Cluj, în domeniul public și administrare al Comunei Căpușu Mare, a unei părți a albiei minore a văii Agîrbiciu, cu o lungime de 2,18 km, care se află între hm 58 și hm 82, pe perioada lucrărilor de investiții „Refacere maluri și podețe afectate de calamitățile din anii 2015-2016 în localitatea Agîrbiciu, comuna Căpușu Mare, județul Cluj” 2018-02-28
14 / 2018 privind aprobarea inventarului anual al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Căpușu Mare la 31.12.2017 2018-02-28

Înapoi