Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
43 / 2018 privind achiziționarea serviciilor de consultanță pentru implementarea proiectului „Înscrierea în cartea funciară a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Căpușu Mare, jud. Cluj” 2018-05-23
42 / 2018 privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al comunei Căpușu Mare pentru realizarea investiției „Modernizare și dotare Cămin Cultural în localitatea Dumbrava, comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” 2018-05-23
41 / 2018 privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al comunei Căpușu Mare pentru realizarea investiției „Modernizare și dotare Cămin Cultural în localitatea Dîngău Mic, comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” 2018-05-23
40 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-05-23
39 / 2018 privind aprobarea completării Programului de investiții al Comunei Căpușu Mare pentru anul 2018 2018-05-23
38 / 2018 privind încetarea prin acordul părților a contractului de închiriere a pășunii comunale nr. 60/02.06.2014 2018-05-23
37 / 2018 privind însușirea eratei la raportul de evaluare a terenului în suprafață de 108.359 mp situat în extravilanului localității Dumbrava și modificarea HCL nr. 22/28.03.2018 2018-04-25
36 / 2018 privind mandatarea primarului comunei Căpușu Mare pentru emiterea acordurilor privind executarea de lucrări de construcție în zona drumurilor publice aflate în proprietatea comunei Căpușu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare 2018-04-25
35 / 2018 privind încheierea unui contract de închiriere pășune cu domnul Torok-Gyurko Tibor 2018-04-25
34 / 2018 privind modificarea contractului de închiriere a pășunii comunale nr. 32/29.05.2014 încheiat între comuna Căpușu Mare în calitate de proprietar și jenei Catalina, în calitate de chiriaș 2018-04-25
33 / 2018 privind modificarea contractului de închiriere a pășunii comunale nr. 38/29.05.2014 încheiat între comuna Căpușu Mare în calitate de proprietar și Torok-Gazsi martin, în calitate de chiriaș 2018-04-25
32 / 2018 privind modificarea contractului de inchiriere a pasunii comunale nr. 2154/11.04.2017 incheiat intre comuna Capusu mare in calitate de proprietar si Rus N. Ana PFA, in calitate de chirias 2018-04-25
31 / 2018 privind prelungirea si modificarea unor contracte de inchiriere a pasunilor comunale 2018-04-25
30 / 2018 privind încetarea prin acordul părților a unor contracte de închiriere a pășunilor comunale 2018-04-25
29 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-04-25

Înapoi