Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
71 / 2018 privind completarea Programului de investiţii al Comunei Căpuşu Mare pentru anul 2018 2018-10-17
70 / 2018 privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă pentru implementarea proiectului "Achiziţie utilaj dezăpezire în comuna Căpuşu Mare, jud. Cluj" 2018-10-17
69 / 2018 privind implementarea proiectului "Achiziţie utilaj dezăpezire în Comuna Căpuşu Mare, jud. Cluj" depus pe Axa LEADER, Măsura M 6 B1-Rural 21, submăsura 19.2, cu finanţare din programul FEADER prin Gal Napoca Porolissum 2018-10-17
68 / 2018 privind rezilierea contractului de prestări servicii nr. 56/23.05.2018 încheiat între Media Invest Business Consulting SRL, în calitate de prestator şi Comuna Căpuşu Mare, în calitate de beneficiar 2018-10-17
67 / 2018 referitoare la aprobarea actului de punere în valoare nr. 1370536-CJ-1111-28.08.2018 din pădurea comunală 2018-09-26
66 / 2018 privind validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Căpuşu Mare pe anul 2018 2018-09-26
65 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-09-26
64 / 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada octombrie-decembrie 2018 2018-09-26
63 / 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluţie a terifelor la apă şi canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj, în perioada 2014-2020." 2018-09-19
62 / 2018 privind alipirea terenului înscris în Cartea Funciară nr. 51292 Căpușu Mare, nr. cadastral 51292, cu terenul înscris în Cartea Funciară nr. 52584 Căpușu mare, nr. cadastral 52584, terenuri aparținând domeniului public al comunei Căpușu Mare 2018-08-31
61 / 2018 privind prelungirea Planului Urbanistic General al comunei Căpușu Mare 2018-08-31
60 / 2018 privind trecerea în domeniul public a unor elemente de patrimoniu public reprezentând infrastructura de alimentare cu apă și canalizare și delegarea gestiunii de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apă Someș SA Cluj 2018-08-31
59 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-08-24
58 / 2018 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului de „Reabilitare drumuri de exploatație agricolă în comuna Căpușu mare, jud. Cluj” și solicitarea unei scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN 2018-08-09
57 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-08-09

Înapoi