Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
78 / 2017 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii 2017-08-17
77 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2017 2017-08-17
76 / 2017 privind aprobarea valorii de investiţie de 1.310.299,68 lei şi a solicitării unei Scrisori de garanţie în valoare de 541.373,50 lei pentru implementarea proiectului "Modernizare şi dotare cămin cultural în localitatea Dîngău Mare, comuna Căpuşu Mare, județul Cluj" 2017-08-17
75 / 2017 privind aprobarea valorii de investiţie de 1.311.987,14 lei şi a solicitării unei Scrisori de garanţie în valoare de 542.522,60 lei pentru implementarea proiectului "Modernizare şi dotare cămin cultural în localitatea Căpuşu Mic, comuna Căpuşu Mare, județul Cluj" 2017-08-17
74 / 2017 privind aprobarea contului execuției bugetului local al comunei Căpuşu Mare pe trimestrul I al anului 2017 2017-08-17
73 / 2017 privind aprobarea unor măsuri pentru ajutarea familiei Rostaș Violin domiciliată în satul Căpuşu Mare, nr. 254B, aflată în situaţie de dificultate 2017-07-26
72 / 2017 privind înscrierea în evidenţele de publicitate imobiliară (cartea funciară) a drumului identificat la pozițiile nr. 70 şi nr. 75 din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Căpuşu Mare 2017-07-26
71 / 2017 privind înscrierea în evidenţele de publicitate imobiliară a păşunii comunale Nyrba 2017-07-26
70 / 2017 privind aprobarea protocolului de colaborare dintre comuna Căpuşu Mare şi Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj 2017-07-26
69 / 2017 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii 2017-07-26
68 / 2017 referitor la aprobarea convenţiei de colaborare cu Consiliul Judeţean Cluj pentru emiterea actelor administrative specifice domeniului autorizării executării lucrărilor de construcţii 2017-07-26
67 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2017 2017-07-26
66 / 2017 privind aprobarea folosirii unei sume din excedentul bugetar pentru achiziţionarea unui autoturism 2017-07-26
65 / 2017 privind aprobarea valorii contractului de finanţare al obiectivului "Reabilitare drumuri în localitățile Dumbrava, Straja, Căpuşu Mic şi Agîrbiciu, comuna Căpuşu Mare, județul Cluj" şi solicitarea unei scrisori de garanţie bancară 2017-07-26
64 / 2017 privind dezmembrarea unui număr topografic 2017-07-26

Înapoi