Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
103 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2017 2017-11-15
102 / 2017 privind modificarea listei cu achizițiile publice ce se vor efectua din bugetul local în anul 2017 2017-11-08
101 / 2017 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiţie ”Rețea de canalizare menajeră în localitatea Agîrbiciu, comuna Căpușu Mare, județul Cluj” 2017-11-08
100 / 2017 privind trecerea în domeniul public al comunei Căpuşu Mare şi delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apă Someş S.A. Cluj 2017-10-25
99 / 2017 privind denunțarea unilaterală a protocolului de colaborare dintre comuna Căpuşu Mare şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din Romania, Filiala județului Cluj 2017-10-25
98 / 2017 privind încetarea prin acordul părţilor a unor contracte de închiriere a pășunilor comunale 2017-10-25
97 / 2017 privind inscriptionarea bilingva in comuna Capusu Mare 2017-10-25
96 / 2017 privind actualizarea componentei Grupului de lucru mixt Cluj pentru aplicarea prevederilor HG 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rrome pentru perioada 2015-2020 2017-10-25
95 / 2017 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii 2017-10-25
94 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2017 2017-10-25
93 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2017 2017-10-05
92 / 2017 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii 2017-09-21
91 / 2017 privind completarea strategiei de dezvoltare a comunei Căpuşu Mare pentru perioada 2014-2020 2017-09-21
90 / 2017 privind revocarea HCL nr. 78/17.08.2017 referitoare la modificarea organigramei şi statului de funcţii al personalului din cadrul Primăriei Căpuşu Mare 2017-09-21
89 / 2017 privind aprobarea parteneriatului public-privat dintre UAT Căpuşu Mare, jud. Cluj şi Composesoratul Foştilor Iobagi din satul Dîngău Mare în vederea promovării unui proiect de infrastructură silvică 2017-09-21

Înapoi