Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
18 / 2018 privind modificarea organigramei și a statului de funcții 2018-02-28
17 / 2018 privind modificarea HCL nr. 109/29.11.2017 referitoare la aprobarea taxelor ;i impozitelor locale pe anul 2018 2018-02-28
16 / 2018 privind includerea în domeniul public al comunei Căpușu Mare și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către Compania de Apă Someș SA Cluj, a unei părți din infrastructura de alimentare cu apă și de canalizare 2018-02-28
15 / 2018 privind solicitarea de transmitere prin Hotărâre de Guvern, din domeniul public al statului român, administrarea Administrației Naționale Apele Române - Administrația Bazinală Someș-Tisa Cluj, în domeniul public și administrare al Comunei Căpușu Mare, a unei părți a albiei minore a văii Agîrbiciu, cu o lungime de 2,18 km, care se află între hm 58 și hm 82, pe perioada lucrărilor de investiții „Refacere maluri și podețe afectate de calamitățile din anii 2015-2016 în localitatea Agîrbiciu, comuna Căpușu Mare, județul Cluj” 2018-02-28
14 / 2018 privind aprobarea inventarului anual al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Căpușu Mare la 31.12.2017 2018-02-28
13 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I al anului 2018 2018-02-28
12 / 2018 privind aprobarea contului execuției bugetului local al comunei Căpușu Mare pe anul 2017 2018-02-28
11 / 2018 privind aprobarea documentației pentru autorizarea lucrărilor de construire „D.T.A.C., D.T.O.E. Construire rețea subterană interurbană de fibră optică, pentru furnizare servicii de comunicații electronice, tronson Oradea-Cluj-Napoca, UAT Căpușu Mare” și a lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Căpușu Mare. 2018-02-28
10 / 2018 privind aprobare documentaţie pentru autorizarea executării lucrărilor de construire „Racord fibră optică, Pilon Orange România CL0226” comuna Căpușu Mare, și a lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Căpușu Mare 2018-02-28
9 / 2018 privind delegarea domnului IANCU GHEORGHE în calitate de primar al Comunei Căpuşu Mare să emită dispoziţii de aprobare a oricăror tipuri de lucrări pe domeniul public şi/sau privat al comunei 2018-01-31
8 / 2018 privind aprobarea actului adiţional nr. 8 la contractele de prestări servicii silvice încheiate cu RNP ROMSILVA 2018-01-31
7 / 2018 privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică şi privată a Comunei Căpuşu Mare, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicaţii electronice 2018-01-31
6 / 2018 privind încetarea la cererea beneficiarului a contractului nr. 2110/10.04.2017 de închiriere a unui spaţiu comeercial situat în Dîngău Mic (Primăria veche) 2018-01-31
5 / 2018 privind rețeaua şcolară ce va funcţiona în unitatea administrativ teritorială Comuna Căpuşu Mare în anul şcolar 2018-2019 2018-01-31
4 / 2018 privind aprobarea Programului de investiţii al comunei Căpuşu Mare pentru anul 2018 2018-01-31

Înapoi