Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
5 / 2017 privind modificarea HCL nr. 112/22.12.2016, referitoare la revocarea HCL nr. 93/26.10.2016, privind aprobarea închirierii autospecialei pentru salubritate din partea comunei CĂPUȘU MARE din judeţul Cluj către S.C. ”QUATRO ECO SALUB” S.R.L., operator regional în domeniul salubrităţii, înfiinţat de unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Gelu Voievod” şi unele măsuri privind salubrizarea localităților 2017-01-25
4 / 2017 privind modificarea și completarea HCL nr 87/26.10.2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale începând cu anul 2017 2017-01-25
3 / 2017 privind aprobarea planului local de actiuni si lucrari de interes local in comuna Capusu Mare pe anul 2017 2017-01-25
2 / 2017 privind rețeaua școlară ce va funcționa în unitatea administrativ teritorială Comuna Căpuşu Mare în anul școlar 2017-2018 2017-01-09
1 / 2017 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al unității administrativ-teritoriale a deficitului sectiunii de dezvoltare 2017-01-09
115 / 2016 privind închirierea spațiului comercial din satul Agîrbiciu 2016-12-22
114 / 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie-martie 2017 2016-12-22
113 / 2016 privind aprobarea formei finale a planului de achizitii publice pe anul 2016 2016-12-22
112 / 2016 privind revocarea HCL nr. 93/26.10.2016, privind aprobarea inchirierii autospecialei pentru salubritate din partea comunei CĂPUȘU MARE din judeţul Cluj catre S.C. ”QUATRO ECO SALUB” S.R.L., operator regional in domeniul salubritatii, infiintat de unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Gelu Voievod” si unele masuri privind salubrizarea localităților 2016-12-22
111 / 2016 privind aprobarea unor măsuri referitoare la implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică în UAT Căpușu Mare 2016-12-22
110 / 2016 privind avizarea și aprobarea documentatiei elaborare PUZ pentru includere teren in intravilan cu destinatia zona unitatilor industriale si agricole - Infiintare sera de legume, constructii anexe si unitate de procesare, beneficiar SC Ecoser Capus SRL situat în comuna Căpușu Mare, sat Capusu Mare, F.N., jud Cluj 2016-12-22
109 / 2016 privind acordul pentru întocmirea PUZ pentru terenul în suprafata de 6700 mp, apartinand domeniului privat al comunei Căpușu Mare si reglementare acestuia ca zona Ve- zona verde de protecție pârâu conform regulamentului anexat din PUZ includere teren in intravilan cu destinatia zona unitatilor industriale si agricole - Infiintare sera de legume, constructii anexe si unitate de procesare, beneficiar SC Ecoser Capus SRL situat în comuna Căpușu Mare, sat Capusu Mare, F.N., jud Cluj 2016-12-22
108 / 2016 privind aprobarea unor măsuri pentru ajutarea familiei Abraham Ioan domiciliată in satul Căpușu Mare, nr.200, aflată în situație de dificultate 2016-12-06
107 / 2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2016 2016-12-06
106 / 2016 privind aprobarea modificării actului constitutiv al societăţii Quatro Eco Salub S.R.L., operator public regional de salubritate autorizat ANRSC, deţinut de comunele Floreşti, Gilău, Căpuşu Mare şi Măguri Răcătău 2016-12-06

Înapoi