Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
32 / 2018 privind modificarea contractului de inchiriere a pasunii comunale nr. 2154/11.04.2017 incheiat intre comuna Capusu mare in calitate de proprietar si Rus N. Ana PFA, in calitate de chirias 2018-04-25
31 / 2018 privind prelungirea si modificarea unor contracte de inchiriere a pasunilor comunale 2018-04-25
30 / 2018 privind încetarea prin acordul părților a unor contracte de închiriere a pășunilor comunale 2018-04-25
29 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-04-25
28 / 2018 cu privire la achiziționarea serviciilor de proiectare pentru modernizare drumuri laterale Căpușu Mic 2018-03-28
27 / 2018 privind achiziționarea serviciilor de consultanță pentru organizarea procedurilor de achiziție a contractului de execuție a lucrărilor ”Refacere maluri și podețe afectate de calamitățile din anii 2015-2016 în localitatea Agîrbiciu, comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” pe domeniul public al comunei Căpușu Mare 2018-03-28
26 / 2018 privind aprobarea achiziționării de indicatoare de informare cu denumirea localităților 2018-03-28
25 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2018 2018-03-28
24 / 2018 privind modificarea organigramei și statului de funcții 2018-03-28
23 / 2018 privind însușirea raportului de evaluare a imobilului compus din casă și teren, situat în loc. Agîrbiciu nr. 201, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 236 Agîrbiciu și aprobarea acestuia de către comuna Căpușu Mare 2018-03-28
22 / 2018 privind însușirea raportului de evaluare a terenului extravilan din localitatea Dumbrava și prelungirea perioadei de concesiune 2018-03-28
21 / 2018 privind modificarea anexei la HCL 59 din 07.07.2016 privind implementarea proiectului ”Modernizare și dotare cămin cultural în loc. Dumbrava, com. Căpușu Mare, jud. Cluj” 2018-03-20
20 / 2018 privind încetarea prin acordul părților a unui contract de închiriere a pășunilor comunale 2018-02-28
19 / 2018 privind aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public al comunei Căpușu Mare și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul de investiție „Refacere maluri și podețe afectate de calamitățile din anii 2015-2016 în localitatea Agîrbiciu, comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” 2018-02-28
18 / 2018 privind modificarea organigramei și a statului de funcții 2018-02-28

Înapoi