Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
79 / 2018 privind încetarea prin acordul părţilor a unor contracte de închiriere a pășunilor comunale 2018-11-28
78 / 2018 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării procesului de operaţionalizare a sistemului RENNS 2018-10-24
77 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Căpuşu Mare pe anul 2018 2018-10-24
76 / 2018 privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă pentru implementarea proiectului "Centrul Medical în comuna Căpuşu Mare, jud. Cluj" 2018-10-24
75 / 2018 privind aprobarea Devizului general estimativ al obiectivului de investiţii "Desfiinţare construcţii existente şi construire Cămin Cultural, acces, branşamente şi racorduri la reţelele de utilităţi în comuna Căpuşu Mare, sat Agîrbiciu, nr. 201-201 A, jud. Cluj" 2018-10-24
74 / 2018 privind aprobarea achiziţionării serviciilor de proiectare în vederea întocmirii documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism pentru obiectivul de investiţii "Desfiinţare construcţii existente şi construire Cămin Cultural, acces, branşamente şi racorduri la reţelele de utilităţi în comuna Căpuşu Mare, sat Agîrbiciu, nr. 201-201 A, jud. Cluj" 2018-10-24
73 / 2018 privind încetarea prin acordul părţilor a contractului de încheiere a păşunii comunale nr. 32/29.05.2014 între comuna Căpuşu Mare în calitate de proprietar şi Jenei Catalina în calitate de chiriaş 2018-10-24
72 / 2018 privind aprobarea achiziţionării serviciilor de proiectare în vederea întocmirii Studiului de Fezabilitate pentru proiectul "Centrul Medical Căpuşu Mare" 2018-10-17
71 / 2018 privind completarea Programului de investiţii al Comunei Căpuşu Mare pentru anul 2018 2018-10-17
70 / 2018 privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă pentru implementarea proiectului "Achiziţie utilaj dezăpezire în comuna Căpuşu Mare, jud. Cluj" 2018-10-17
69 / 2018 privind implementarea proiectului "Achiziţie utilaj dezăpezire în Comuna Căpuşu Mare, jud. Cluj" depus pe Axa LEADER, Măsura M 6 B1-Rural 21, submăsura 19.2, cu finanţare din programul FEADER prin Gal Napoca Porolissum 2018-10-17
68 / 2018 privind rezilierea contractului de prestări servicii nr. 56/23.05.2018 încheiat între Media Invest Business Consulting SRL, în calitate de prestator şi Comuna Căpuşu Mare, în calitate de beneficiar 2018-10-17
67 / 2018 referitoare la aprobarea actului de punere în valoare nr. 1370536-CJ-1111-28.08.2018 din pădurea comunală 2018-09-26
66 / 2018 privind validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Căpuşu Mare pe anul 2018 2018-09-26
65 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-09-26

Înapoi