Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
56 / 2013 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Căpuşu Mare pe trimestrul III al anului 2013 2013-07-31
55 / 2013 privind aprobarea contului executiei bugetului local al comunei Căpuşu Mare pe trimestrul II al anului 2013 2013-07-31
54 / 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare nr. 36 din 23.04.2013 privind aprobarea masurilor necesare organizarii pasunatului in Comuna Capusu Mare in anul 2013 2013-07-11
53 / 2013 privind aprobarea prelungirii cu 12 luni, până la 07.07.2014 a valabilităţii scrisorii de garanţie nr. IG123335726/18.12.2012 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural -IFN SA şi aprobarea plăţii comisionului de prelungire în sumă totală de 31.334,88 lei pentru proiectul Modernizare infrastructurii locale in comuna Capusu Mare, jud Cluj, derulat prin F.E.A.D.R. – masura 3.2.2 2013-07-01
52 / 2013 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie - septembrie 2013 2013-06-12
51 / 2013 privind aprobarea actului aditional nr.6 la contractul de inchiriere nr.3243/20.06.2007 incheiat intre Comuna Capusu-Mare si S.C. IJARUL S.R.L. 2013-06-12
50 / 2013 referitoare la revocarea HCL 20/2013, privind aprobarea inscrierii in CF a suprafetei de 68 ha din pasunea comunala Dingau Mic 2013-06-12
49 / 2013 pivind aprobarea Actului aditional nr.2 la Contractul de inchiriere nr.2266/27.05.2004, incheiat intre Comuna Capusu Mare si S.C. Mosk S.R.L. 2013-05-22
48 / 2013 Privind darea in folosinta gratuita pe teremen limitat de 10 ani a 2 camere, in suprafata totala de 36 mp din cladirea vechiului sediu al primariei catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura –Centrul judetean Cluj 2013-05-22
47 / 2013 privind dezmembrarea in doua loturi a terenului in suprafata totala de 4191 mp, identificat prin numarului cadastral 50541 si CF 50541 Capusu Mare 2013-05-22
46 / 2013 privind alocare unei sume de bani pentru organizarea evenimentului cultural ,,Zilele etniei maghiare din satul Capusu Mare 2013-05-22
45 / 2013 privind stabilirea masurilor pentru de arendarea pasunilor impadurite proprietate privata a comunei Capusu Mare 2013-08-22
44 / 2013 privind inchirierea pasunilor comunale 2013-05-22
43 / 2013 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Căpuşu Mare in Consiliul de Administratie al Scolii gimnaziale Căpuşu Mare 2013-04-23
42 / 2013 cu privire la aprobarea documentatiei tehnice si a notelor justificative privitoare la criteriile minime de calificare a ofertantilor si a criteriului de atribuire la procedura de cerere de oferte, alegera procedurii de atribuire şi valoarea estimată a contractului de lucrari “EXECUTARE RETEA CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA AGARBICIU COMUNA CAPUSU MARE, JUD. CLUJ 2013-04-23

Înapoi