Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
49 / 2012 49/2012 sustinerea proiectului Biblionet 2012-09-12
50 / 2012 50/2012 privind modificarea HCL 36/2012 referitoare la aprobarea unor masuri necesare realizarii obiectivelor proiectelor finantate din fonduri europene 2012-09-12
51 / 2012 51/2012 privind schimbarea responsabilului de proiect in cadrul proiectelor ,, Modernizarea infrastructurii locale in comuna Căpuşu Mare, jud Cluj” -Masura 322 si ,,Infiintare centru de informare turistica , com. Capusu Mare, jud Cluj, Masura 313 2012-09-12
53 / 2012 53/2012 privind actualizarea documentatiilor cadastrale ce au stat la baza lictatiei organizate in vederea vanzarii terenului in suprafata de 51.520 mp, inscris in CF 630 Dumbrava 2012-09-12
52 / 2012 52/2012 alegerea presedintelui de sedinta 2012-09-12
54 / 2012 54/2012 privind rezilierea contractului de inchiriere al spatiului comercial din Căpuşu Mic incheiat intre comuna Căpuşu Mare şi SC Cooperativa de Consum Gilău 2012-09-12
55 / 2012 55/2012 numirea reprezentantului CL in CA al Scolii Gimnaziale Capusu Mare 2012-09-12
56 / 2012 56/2012 rectificare de buget 2012-09-12
57 / 2012 57/2012 privind modificarea HCL 4/2008 referitoare la infiintarea Serviciului public local de asistenta sociala din cadrul Primariei Capusu Mare Anexa hcl57/2012 2012-09-12
58 / 2012 58/2012 privind aprobarea cotizatiei pentru 2012-09-26
59 / 2012 59/2012 privind aprobarea unui act aditional la contractul de inchiriere dintre Comuna Capusu Mare si SC LAST COM PROD SRL 2012-10-17
60 / 2012 60/2012 privind aprobarea exploatarii din pădurea comunală a cantitatii de lemn de foc necesara aprovizionarii populatiei comunei pentru sezonul rece 2012-2013 2012-10-17
61 / 2012 61/2012 privind desemnarea reprezentantului Comunei Căpuşu Mare in Asociatia Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum 2012-11-14
62 / 2012 62/2012 aprobare PUD Pantea 2012-11-14
63 / 2012 63/2012 delegati satesti 2012-12-19

Înapoi