Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
39 / 2013 privind aprobarea acordului de asociere dintre Comuna Capusu Mare si Fundatia Marisia in vederea desfasurarii unor activitatii culturale in satul Capusu Mare, comuna Capusu Mare, jud Cluj” 2013-04-23
38 / 2013 privind achizitionarea unor servicii 2013-04-23
37 / 2013 privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de concesiune nr. 88 /10.01.2008 incheiat intre Comuna Capusu Mare si SC Ijarul SRL 2013-04-23
36 / 2013 privind aprobarea masurilor necesare organizarii pasunatului in comuna Capusu Mare in anul 2013 2013-04-23
35 / 2013 privind aprobarea contului executiei bugetului local al comunei Căpuşu Mare pe trimestrul I al anului 2013 2013-04-23
34 / 2013 privind aprobarea unor acte aditionale la contractele de concesiune si inchiriere dintre Comuna Capusu Mare si medicii care isi desfasoara activitatea in Comuna Capusu Mare 2013-04-08
33 / 2013 privind aprobarea Programului de acţiuni şi activităţi edilitar-gospodăreşti de interes local care se vor desfăşura în anul 2013 la nivelul Comunei Căpuşu Mare 2013-04-08
32 / 2013 privind adoptarea bugetului local pe anul 2013 2013-04-08
6 / 2012 HCL 6/2012 - plan de actiuni si lucrari de interes local 2012-01-25
7 / 2012 HCL 7/2012 -masuri functionare ADI ECOMETROPOLITAN 2012-01-25
8 / 2012 hcl 8/2012 2012-02-28
9 / 2012 Hcl 9/2012 2012-02-28
10 / 2012 hcl 10/2012 2012-02-28
11 / 2012 hcl 11/2012 2012-02-28
12 / 2012 hcl 12/2012 2012-02-28

Înapoi