Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
56 / 2012 56/2012 rectificare de buget 2012-09-12
57 / 2012 57/2012 privind modificarea HCL 4/2008 referitoare la infiintarea Serviciului public local de asistenta sociala din cadrul Primariei Capusu Mare Anexa hcl57/2012 2012-09-12
58 / 2012 58/2012 privind aprobarea cotizatiei pentru 2012-09-26
59 / 2012 59/2012 privind aprobarea unui act aditional la contractul de inchiriere dintre Comuna Capusu Mare si SC LAST COM PROD SRL 2012-10-17
60 / 2012 60/2012 privind aprobarea exploatarii din pădurea comunală a cantitatii de lemn de foc necesara aprovizionarii populatiei comunei pentru sezonul rece 2012-2013 2012-10-17
61 / 2012 61/2012 privind desemnarea reprezentantului Comunei Căpuşu Mare in Asociatia Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum 2012-11-14
62 / 2012 62/2012 aprobare PUD Pantea 2012-11-14
63 / 2012 63/2012 delegati satesti 2012-12-19
64 / 2012 64/2012 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Căpuşu Mare pe trimestrul IV al anexa hcl 64/2012 2012-12-19
65 / 2012 hcl65/2012 aprobare executie bugetara trim II si III anexa hcl 65/2012 2012-12-19
66 / 2012 66/2012 instrumentarea proiectului “Reabilitare si dotare camin cultural in satul Dangau Mare, comuna Capusu Mare, judetul Cluj 2012-12-19
67 / 2012 67/2012 CU PRIVIRE LA INSTRUMENTAREA PROIECTULUI: 2012-12-19
68 / 2012 68/2012 privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Comuna Capusu Mare si Asociatia Cultural Sportiva Agarbiciu 2010 in vederea accesarii de fonduri europene alocate pe masura 322L 2012-12-19
69 / 2012 69/2012 privind aprobarea actului aditional nr 4 2012-12-19
70 / 2012 70/2012 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare bancara 2012-12-19

Înapoi