Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
22 / 2013 privind alocarea unei sumei de bani pentru ,,Sarbatoarea etniei romilor din Romania” 2013-03-27
23 / 2013 privind prelungirea duratei contractului de finantare nr.C 322010961300058/07.07.2010 incheiat intre Comuna Capusu Mare si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si unele masuri pentru finalizarea proeictului integrat , Mode 2013-03-27
24 / 2013 privind aprobare actelor de punere in valoare si unele masuri pentru exploatarea lemnului din padurea comunala 2013-03-27
25 / 2013 privind aprobarea tranzactiei dintre Comuna Capusu Mare si d-na Butuza 2013-03-27
26 / 2013 privind aprobarea unui act aditional la contractul de inchiriere dintre Comuna Capusu Mare si dl Vadan Dumitru 2013-03-27
27 / 2013 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Capusu Mare pana la data de 31 decembrie 2015 2013-03-27
28 / 2013 privind avizarea proiectului modernizare drum vicinal in vederea amenajarii intersectiei cu DN1 KM 506+335 2013-03-27
29 / 2013 privind aprobarea unor reglementari de urbanism in vederea realizarii proiectului ,,Baza sportiva multifunctionala tip II’’ 2013-03-27
30 / 2013 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-iunie2013 2013-03-27
31 / 2013 privind aprobarea introducerii actiunii privind radierea unor terenuri din evidentele de publiciate imobiliara 2013-03-27

Înapoi