Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
67 / 2012 67/2012 CU PRIVIRE LA INSTRUMENTAREA PROIECTULUI: 2012-12-19
68 / 2012 68/2012 privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Comuna Capusu Mare si Asociatia Cultural Sportiva Agarbiciu 2010 in vederea accesarii de fonduri europene alocate pe masura 322L 2012-12-19
69 / 2012 69/2012 privind aprobarea actului aditional nr 4 2012-12-19
70 / 2012 70/2012 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare bancara 2012-12-19
71 / 2012 71/2012 rectificare buget 2012-12-19
72 / 2012 72/2012 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Căpuşu Mare 2012-12-19
72 / 2012 anexe hcl 72/2012 2012-12-19
73 / 2012 73/2012 aprobarea planului de ocupare al functiilor publice in 2013 2012-12-19
73 / 2012 Anexa hcl 73/2012 2012-12-19
74 / 2012 74/2012 achizitionare autoturism 2012-12-19
75 / 2012 75/2012 numire diriginti de santier 2012-12-19
76 / 2012 76/2012 pivind aprobarea Actului aditional nr.2 la Contractul de servicii nr. 3228 data 29.06.2010 2012-12-19
76 / 2012 anexa hcl 76/2012 2012-12-19
77 / 2012 77/2012 alegerea presedintelui de sedinta pantru periaoda ianuarie - martie 2012-12-19
1 / 2013 1/2013 privind modificarea HCL 72/2012 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Căpuşu Mare pentru anul 2013 2013-01-11

Înapoi