Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
44 / 2012 44/2012 privind aprobarea unor acte aditionale la conventiile de pasunat. anexe hcl44/2012 2012-08-08
45 / 2012 45/2012 rectificare buget. anexa hcl45/2012 2012-08-08
46 / 2012 46/2012 privind achizitionarea unei autospeciale pentru salubrizarea comunei Capusu Mare 2012-09-12
47 / 2012 47/2012 desemnarea reprezentatilor Cl in adunarile pentru alegerea delegatilor satesti 2012-09-12
48 / 2012 48/2012 privind incetarea contractelor de concesiune incheiate intre 2012-09-12
49 / 2012 49/2012 sustinerea proiectului Biblionet 2012-09-12
50 / 2012 50/2012 privind modificarea HCL 36/2012 referitoare la aprobarea unor masuri necesare realizarii obiectivelor proiectelor finantate din fonduri europene 2012-09-12
51 / 2012 51/2012 privind schimbarea responsabilului de proiect in cadrul proiectelor ,, Modernizarea infrastructurii locale in comuna Căpuşu Mare, jud Cluj” -Masura 322 si ,,Infiintare centru de informare turistica , com. Capusu Mare, jud Cluj, Masura 313 2012-09-12
53 / 2012 53/2012 privind actualizarea documentatiilor cadastrale ce au stat la baza lictatiei organizate in vederea vanzarii terenului in suprafata de 51.520 mp, inscris in CF 630 Dumbrava 2012-09-12
52 / 2012 52/2012 alegerea presedintelui de sedinta 2012-09-12
54 / 2012 54/2012 privind rezilierea contractului de inchiriere al spatiului comercial din Căpuşu Mic incheiat intre comuna Căpuşu Mare şi SC Cooperativa de Consum Gilău 2012-09-12
55 / 2012 55/2012 numirea reprezentantului CL in CA al Scolii Gimnaziale Capusu Mare 2012-09-12
56 / 2012 56/2012 rectificare de buget 2012-09-12
57 / 2012 57/2012 privind modificarea HCL 4/2008 referitoare la infiintarea Serviciului public local de asistenta sociala din cadrul Primariei Capusu Mare Anexa hcl57/2012 2012-09-12
58 / 2012 58/2012 privind aprobarea cotizatiei pentru 2012-09-26

Înapoi