Concurs pentru ocuparea functiei publice de consilier grad profesional principal si consilier grad asistent, 17.01.2018 ora 10,00

PRIMĂRIA COMUNEI CĂPUȘU MARE, JUDEȚUL CLUJ
anunță:

Concurs pentru ocuparea functiei publice de consilier- grad profesional principal si concurs pentru  ocuparea functiei publice consilier- grad asistent in data de 17.01.2018 ora 10

 

Primăria Comunei Căpușu Mare organizează concurs pentru recrutarea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul compartimentului registrul agricol  si fond funciar  si concurs pentru  recrutarea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, consilier, clasa I, grad asistent in cadrul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei Căpușu Mare, judetul Cluj, str. Principală, nr.24A, în data de  17.01.2018, ora 10 - proba scrisa si în data de 19.01.2018, ora 9 interviul (Consilier , clasa I, grad asistent în cadrul compartimentului contabilitate) respectiv ora  11(Consilier principal,   clasa I,  în cadrul compartimentului  registrul agricol-fond funciar) iar selectia dosarelor in data de 04.01.2018.
               Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Căpușu Mare, judetul Cluj, cam 12, secretariat, în termen de 20 de zile de la data aparitiei anuntului în Monitorul Oficial al României partea a III-a.            

  Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 27.12.2017 ora 14,00.
               Condițiile de participare, bibliografia si actele necesare înscrierii la concurs sunt afișate la afișierul primăriei si pe site-ul www.primaria-capusumare.ro./concursuri-angajari
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Căpușu Mare, județul Cluj, str. Principală, nr.24A, tel.0264 350006, e-mail
pcapusu@yahoo.com.

 

PRIMAR

IANCU GHEORGHE

 

 

 

Pentru mai multe detalii si bibliografie va rugam consultati documentele atasate.

Înapoi