Concurs pt. ocuparea functiei publice de consilier juridic, grad profesional principal in data de 14.02.2018, ora 10

PRIMĂRIA COMUNEI CĂPUȘU MARE, JUDEȚUL CLUJ
anunță:

Concurs pentru ocuparea functiei publice de consilier juridic- grad profesional principal in data de 14.02.2018 ora 10

 

Primăria Comunei Căpușu Mare organizează concurs pentru recrutarea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, în cadrul compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei Căpușu Mare, judetul Cluj, str. Principală, nr.24A,  în data de  14.02.2018, ora 10 - proba scrisa si în data de  19.02.2018, ora 10- interviul.
               Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Căpușu Mare, judetul Cluj, cam 12, secretariat, în termen de 20 de zile de la data aparitiei anuntului în Monitorul Oficial al României partea a III-a. 

  Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 15.01. 2018 ora 14,00.

 Selectia dosarelor  va avea  loc in data de 18.01. 2018.          
               Condițiile de participare, bibliografia si actele necesare înscrierii la concurs sunt afișate la afișierul primăriei si pe site-ul www.primaria-capusumare.ro./concursuri-angajari
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Căpușu Mare, județul Cluj, str. Principală, nr.24A, tel.0264 350006, e-mail
pcapusu@yahoo.com.

 

PRIMAR

IANCU GHEORGHE

 

 

Pentru mai multe detalii va rugam sa cititi documentul anexat.

Înapoi