curriculum vitae

Loc de muncă vizat / Domeniu ocupaţional: Secretar Comuna Căpușu Mare

Experienţa profesională
Perioada 01 aprilie 1990 - 29 septembrie 1997
-Funcţia sau postul ocupat: mecanic subteran
-Activităţi si responsabilităţi principale: evacuarea apelor de mina, intretinerea instalatiilor de evacuare a apelor de mina
-Numele şi adresa angajatorului: EM Nistru, oras Tautii-Magheraus, localitatea Nistru, nr 294
-Tipul activităţii sau sectorul de activitate: extragerea minereurilor neferoase
Perioada 15.12.1997 -31.07.2007
-Funcţia sau postul ocupat: secretarul orasului Tautii-Magheraus
-Activităţi si responsabilităţi principale:
1.redactarea si avizarea de legalitate a hotararilor adoptate de consiliul local si dispozitiilor emise de primarul orasului;
2.negocierea, redactarea si avizarea de legalitate a contractelor incheiate de consiliul local;
3.reprezentarea orasului, consiliului local, primarului si comisiilor pe diverse domenii de activitate in litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata;
4.întocmirea actiunilor, intampinarilor, concluziilor scrise, cererilor de apel sau recurs;
5.reallizarea demersurilor juridice necesare pentru recuperarea creanţelor şi obţinerea titlurilor executorii;
6.asigurarea consultantei juridice , consiliului local, primarului, comisiilor specializate pe domenii de activitate, compartimentelor din cadrul primariei urmarind cunoastere si actualizarea prevederilor legale de catre angajati;
7.participarea la concilieri in caz de litigii si la medierea conflictelor ivite intre cetateni si intre cetateni si autoritati;
8.asigurarea functionarii comisiei de disciplina a angajatilor;
9.gestionarea resurselor umane;
10.elaborarea regulamentelor de organizare si functionare ale consiliului local si aparatului propriu de lucru al primarului;
11.participa la elaborarea strategiei locale de dezvoltare, a planurilor locale de actiune si la scrierea cererilor de finantare;
12.elaborează statutul orasului si a actelor constitutive al societatilor comerciale si organizatiilor infiintate de consiliul local;

Perioada 01.08.2007 - prezent
-Numele şi adresa angajatorului: Primaria comunei Capusu Mare, jud Cluj;
-Tipul activităţii sau sectorul de activitate: administratie publica
Perioada 01/08/2007 - prezent
-Funcţia sau postul ocupat: secretarul comunei Capusu Mare, jud. Cluj
-Activităţi si responsabilităţi principale:
1.redactarea si avizarea de legalitate a hotararilor adoptate de consiliul local si dispozitiilor emise de primarul orasului;
2.negocierea, redactarea si avizarea de legalitate a contractelor incheiate de consiliul local;
3.reprezentarea orasului, consiliului local, primarului si comisiilor pe diverse domenii de activitate in litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata;
4.întocmirea actiunilor, intampinarilor, concluziilor scrise, cererilor de apel sau recurs;
5.reallizarea demersurilor juridice necesare pentru recuperarea creanţelor şi obţinerea titlurilor executorii;
6.asigurarea consultantei juridice , consiliului local, primarului, comisiilor specializate pe domenii de activitate, compartimentelor din cadrul primariei urmarind cunoastere si actualizarea prevederilor legale de catre angajati;
7.participarea la concilieri in caz de litigii si la medierea conflictelor ivite intre cetateni si intre cetateni si autoritati;
8.asigurarea functionarii comisiei de disciplina a angajatilor;
9.gestionarea resurselor umane;
10.elaborarea regulamentelor de organizare si functionare ale consiliului local si aparatului propriu de lucru al primarului;
11.participa la elaborarea strategiei locale de dezvoltare, a planurilor locale de actiune si la scrierea cererilor de finantare;
12.elaborează statutul orasului si a actelor constitutive al societatilor comerciale si organizatiilor infiintate de consiliul local;
-Numele şi adresa angajatorului: Primaria comunei Capusu Mare, str.Principala, nr 24, jud Cluj

Educaţie şi formare
Perioada 01 octombrie 1992 - 20 iunie 1997
-Calificarea/diploma obţinută: licentiat in stiinte juridice
-Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite: drept civil,drept comercial si bancar,
drept administrativ, drept financiat, drept comunitar, dreptul muncii, drept international public,drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal
-Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir - Facultatea de Drept din Cluj-Napoca
Perioada 01 octombrie 2003 - 15 iunie 2004
-Calificarea/diploma obţinută: diploma de master in stiinte administrative
-Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite: elemente de legislatie administrativa
management public, managementul resurselor umane, economie si finante publice, procese si mecanisme de luare a deciziilor, politici publice, evaluarea programelor in administratia publica,dezvoltare organizationala si negociere, management financiar
-Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca, Facultate de Ştiinţe Politice şi Administrative
Perioada 15 a lunii octombrie 2007 - 30 a lunii martie 2008
-Calificarea/diploma obţinută: Atestat mediator
-Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite
1.Analiza conflictelor
2.Bazele negocierii
3.Medierea conflictelor
4.Etica si legislatia mediatorului
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca, Facultate de Ştiinţe Politice şi Administrative

Aptitudini şi competenţe personale
-Limba maternă: Română
-Limbi străine cunoscute: Engleză

Competenţe şi abilităţi sociale spirit de echipa:
-am dobandit experienta muncii in echipa particpând la scrierea cererilor de finantarea a proiectelor depuse de primaria in care lucrez; in primii ani de activitate am facut parte din echipa de scriere si implementare a proiectelor iar in prezent imi selectez colaboratorii si coordonez activitatea aceastora ;
-in scoala generala si liceu am facut parte din echipa de fotbal a clasei; in perioada in care lucram in subteran lucrul in echipa era esential pentru evitarea accidentelor de munca;
-comunicativ: ca functionar public de conducere cu o vechime de peste 12 ani am initiat si dezvoltat permanent relatii cu institutii publice, colaboratori, cu publicul si cu subodonatii incercand sa ma fac inteles si sa inteleg asteptarile lor;
-bun observator: facand parte din comisiile de examinare a candidatiilor la concursurile si examenele organizate in calitate de angajator mi-am dezvoltat in permanenta capacitatea de a recunoaste interlocuitorilor mei atat calitatiile cat si defectele ;
-perseverent:

Competenţe şi aptitudini organizatorice
-Experienta buna in managementul de proiect si al echipei de proiect;
-in prezent conduc activitatea a 15 persoane din compartimentele administratie publica, juridic, comercial, prognoze si dezvoltare, stare civila, asistenta sociala, cadastru, relatii cu publicul din cadrul primariei Capusu Mare
-Experienta buna in organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din sistemul bugetar:
In calitate de responsabil cu resursele umane am organizat 23 de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din autoritatile si serviciile subordonate acestora in care mi-am desfasurat activitatea cat si din serviciile si institutiile subordonate
-Experienta buna in evaluarea performantelor profesionale a personalului din subordine
-Anual am evaluat performantele profesionale ale personalului din subordine recomandand ce cursuri sau ce nevoi de instruire trebuie sa urmeze acesta.

Competenţe şi aptitudini tehnice
-mici reparatii la instalatiile electrice, de apa si canalizare, produse electrocasnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
-Ofiice (Word, Excel, Power Point) INTERNET, Posta electronica.

Competente si aptitudini artistice: Dans

Alte competenţe şi aptitudini: Schiatul, Orientare turistica

Permis de conducere: Categoria B

 

ANEXE:
Recomandare Petre Mitru , Administrator SC. Centrul de Afaceri MillenniumIII SRL.
In colaborarea pentru un proiect de dezvoltare a zonei Tauti- Ulmoasa
http://www.turism.mmnet.ro/ulmoasa.html
Dl. Bolchis a dovedit multa deschidere , promptitudine, abilitati de comunicare/ informare, cit si cunostiinte deosebite in domeniul juridic .

Disponibilitatea inspre domeniile dezvoltarii cit si capabilitatea de asumare a riscului il recomanda pentru participare in echipe si proiecte multidisciplinare , cu grade mari de complexitate.
In dezvoltarea zonei Tautii a dovedit si aptitudini desoebite in domeniul atragerii investitorilor straini si locali si a dezvoltarii parteneriatelor pentru dezvoltare durabila locala , demonstrind capacitati de implicare si voluntariat .

28 martie 2007, Baia Mare
Recomandare Sorin POP, Presedinte: Asociatia Profesionala GeoMMed; Federatia Organizatiilor Neguvernamentale din judetul Maramures
Dorim sa confirmam competenta profesionala, abilitatile de munca in echipele de proiect si evidenta atitudine comunitara a dlui Gheorghe BOLCHIS, care a fost un partener real in cadrul proiectelor de regenerare durabila a comunitatilor miniere din judetul Maramures, in categoria carora este inclus si orasul Tautii Magheraus si localitatile componente.

O lista sumara a proiectelor in care dl. Bolchis a fost implicat direct este prezentata mai jos:
2003 - 2004 „ Activ Civil Society for Environmental Emprovement" (Programul MATRA - Olanda)
Scop: Cresterea capacitatii de reactie a comunitatilor afectate de accidentul ecologic de la SC Transgold SA DIN ANUL 2000, pentru imbunatairea starii de mediu.

2003 - Elaborarea proiectului „Cresterea capacitatii comunitatii miniere prin informare si consultare publica - Reteaua de Centre Comunitare, oras Tautii Magheraus, judetul Maramures", proiect premita in primele 10 in cadrul Programului National „100 de proiecte pentru Romania"

2004 - 2006 „Inchiderea Durabila a Minelor, pe baza Evaluarii Impactului Social" (Program MATRA - Olanda)
Scop: Elaborarea participativa a strategiei de restructurare a sectorului minier din judetul Maramures si pentru cele 8 comunitati miniere direct afectate.

2006 - Elaborarea si aplicarea participativa a Strategiei si Planului de actiuni pentru Regenerarea durabila a comunitatii Nistru, localitate apartinatoare orasului Tautii Nistru.

2007 - Elaborarea si castigarea finantarii pentru aplicarea locala a Programului National „Economia Bazata pe Cunoastere" - MTCI

Dl Gheorghe BOLCHIS a organizat si facilitat intalniri cu principalele persoane implicate din comunitate si din afara ei in procesul deczional local, participand direct la procesul de planificare a dezvoltarii locale.
Totodata a asigurat asistenta tehnica si juridica [pentru elaborarea si aplicarea a peste 7 proiecte de infrastructura finantate de catre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.
Regasim in dl. Bolchis imbinarea abilitatilor profesionale cu atitudinea comunitara pe care ne asteptam sa o gasim in cadrul administratiei publice locala ca premiza a unei dezvoltari durabile participative.

 

Înapoi