Inchirierea pasunilor comunale

Aceasta sectiune este dedicata licitatiilor organizate pentru inchirierea pasunilor aflate in administrarea consiliului local.

 

Licitatie publica 20 noiembrie 2013

 

1.Informatii generale privind locatorul : Comuna Capusu Mare, cu sediul in sat Capusu Mare, nr.24A, jud. Cluj, tel/fax 0264 350006, www.primaria-capusumare.ro, pcapusu@yahoo.com 

2. Informatii generale privind obiectul inchirierii: Păşune comunală în suprafaţă de 966.22 ha, conform anexei 2 din documentatia de atribuire
2.1 Procedura aplicata - Licitatie publica cu oferta in plic;
3. Informatii privind documentatia de atribuire; Comuna Capusu Mare, cu sediul in sat Capusu Mare, nr.24A, jud. Cluj, tel/fax 0264 350006, www.primaria-capusumare.ro, pcapusu@yahoo.com
3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: documentatia se obtine de la sediul locatorului;
3.2. Denumirea si adresa compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: sat Capusu Mare, nr.24A, jud. Cluj, tel/fax 0264 350006, www.primaria-capusumare.ro, pcapusu@yahoo.com, birou taxe si impozite , camera 4, inspector Simon Mircea.
3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar:
- suma de 1.5 lei pentru o oaie si 6 lei pentru o vaca sau un cal si se va plati in numerar la caseria primariei;
3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor 17 noiembrie 2013, ora 15 ;
4. Informatii privind ofertele:
4.1. Data limita de depunere a ofertelor 20 noiembrie 2013, ora 10
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria comunei Capusu Mare, cu sediul in sat Capusu Mare, nr.24A, camera 12;
4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 ex;
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor 20 noiembrie 2013, ora 11;
6. Denumirea instantei competente in solutionarea litigiilor: Judecatoria Huedin;
7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii 11.11.2013


VICEPRIMAR,
RACZ-P ZOLTAN

 

 

Hotărârea de aprobare precum si documentatia de atribuire este atasata in anexele 1-8.

 

Fișiere atașate

Înapoi