Pasuni comunale


CALENDARUL PROCEDURII
PRIVIND INCHIRIEREA PAJISTILOR( PASUNILOR ALPINE) AFLATE IN PROPRIETATEA PRIVATA
A COMUNEI CAPUSU MARE

 

 

Nr. Crt. Pasi de urmat Data previzionata
1 Transmiterea invitatiilor de participare la negociere
24.03.2014
2 Inceperea negocierilor 25.03.2014 Capusu Mic si Dumbrava
3 27.03.2014 Straja
4 28.03.2014 Căpuşu Mare şi Dîngău Mare
5 31.03.2014 Agîrbiciu
7 Solicitarea de clarificari privind oferta
(daca este cazul) 31.03.2014
8 Primirea de raspuns la clarificari (daca este
cazul) 02.04.2014, pana la ora 12:00
9 Intocmirea raportului procedurii de
negociere 04.04.2014

10 Comunicarea rezultatului procedurii de
negociere 08.04.2014
11 Depunerea contestatiilor 2 zile de la comunicare
12 Solutionarea contestatiilor 14.04.2014
13 Comunicarea hotararii comisiei de
solutionare a contestatiilor - afisare la avizierul primariei 17.04.2014
14 Incheierea contractului de inchiriere 23.04.2014

Nota Programul poate suferi modificari in functie de situatia operativa
Membrii comisiei
Presedinte Racz P Zoltan_________________________
Secretar Stanescu Rodica_________________________
Membru Bolchiş Gheorghe_______________________

 

 

Fișiere atașate

Înapoi