Pasuni comunale etapa a II-a

Urmare contestatiilor depuse  de catre ofertanti procedura prevazuta pentru data de 19 mai 2014, ora 11, a fost anulata urmand a se desfasura o noua procedura conform prezentului anunt:

 

 


LICITATIE PUBLICA
PASUNI COMUNALE


1. Informatii generale privind locatorul : Comuna Capusu Mare, cu sediul in sat Capusu Mare, nr.24A, jud. Cluj, tel/fax 0264 350006, www.primaria-capusumare.ro, pcapusu@yahoo.com
2. Informatii generale privind obiectul inchirierii: Păşune comunală în suprafaţă de 175 ha, conform anexei 1 din documentatia de atribuire
2.1 Procedura aplicata - Licitatie publica cu oferta in plic;
3. Informatii privind documentatia de atribuire; Comuna Capusu Mare, cu sediul in sat Capusu Mare, nr.24A, jud. Cluj, tel/fax 0264 350006, www.primaria-capusumare.ro, pcapusu@yahoo.com
3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la sediul locatorului sat Capusu Mare, nr.24A, jud. Cluj, tel/fax 0264 350006, www.primaria-capusumare.ro, pcapusu@yahoo.com, birou taxe si impozite , camera 4, referent Dezsi Eva.
3.2. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar:
- suma de 1.5 lei pentru o oaie si 6 lei pentru o vaca sau un cal si se va plati in numerar la caseria primariei;
3.3. Data limita pentru solicitarea clarificarilor 22 mai 2014, ora 11 ;
4. Informatii privind ofertele:
4.1. Data limita de depunere a ofertelor 23 mai 2014, ora 10
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria comunei Capusu Mare, cu sediul in sat Capusu Mare, nr.24A, camera 12;
4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 ex;
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor 23 mai 2014, ora 11;
6 In situatia in care nu vor fi depuse 3 oferte pe lot dupa prima etapa se va desfasura o noua etapa de depunere a ofertelor pe data de 26 mai 2014, pana la ora 11;
7 In situatia in care in urma desfasurarii celor doua etape nu vor exista 3 oferte pe fiecare lot se va proceda la negocierea directa a ofertelor incepand cu data de 27 mai 2014 ,ora 10.

 

Documentatiile obtinute anterior se modifica conform noilor dispozitii.  Ofertantilor care au achizitionat documentatia pentru procedura anterioara li se va pune la dispozite fara taxa noua documentatie conform prezentului anunt.   


VICEPRIMAR,
RACZ-P ZOLTAN

 

Fișiere atașate

Înapoi