Raport de activitate

 


Primăria CĂPUŞU MARE
Căpuşu Mare nr. 24, judeţul Cluj
Tel/fax: 0264/350006 pcăpuşu@yahoo.com


RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2015

1 Administratie publica
a) dispozitii emise 350
b)proiecte de hotarari initiate de catre primar si adoptate de catre consiliul local 114 din care - in vigoare 112

2 Achizitii publice:
Lucrari de reabilitari si reparatii drumuri si podete- pietruire sau scarificare strazi si ulite in satele Dumbrava, Paniceni, Agarbiciu, Dîngău Mare, Dîngău Mic, Balcesti şi Straja ;
a)Servicii de topografie - intabulare drum Agirbiciu,intabulare drum comunal si ulite Dumbrava, intabulare camin cultural Agirbiciu, intabulare Camin Cultural Dingau Mare, intabulare camin cultural Dingau Mic, intabulare camin cultiral Capusu Mic, intabulare statie apa potabila Capusu Mare, intabulare statie epurare Dumbrava, plan topografic canalizare Agirbiciu, plan topografic pentru expropriere canalizare Agirbiciu
b)

3 Agricultura
Adeverinta eliberate - 431 pentru APIA, 753 alte adeverinte
Certificate de producator - 83 buc
Certificate de atestare a proprietatii 48
Contracte de arenda inregistrate 130
Contracte de comodat 50
Cereri de modificare a pozitiilor in registrul agricol 61
4Fond funciar
Finalizare lucararilor prevazute de L 165/2013
Corectare Titluri de proprietate - 5
Intocmire dosare Legea 247/2005-78
Raspuns adrese -50
Intocmire dosare intabulare-15
5 Asistenta sociala a) anchete sociale avizate 193
b) asistenti personali 13
c) indemnizatii acordate persoanelor cu handicap grav 21
d) ajutoare sociale acordate 40
e) ajutoare de incalzire acordate 82
f) ajutoare de urgenta acordate 2
h) alocatii pentru sustinerea familiei 43
i) indemnizatie ptr cresterea copilului pana la 2 ani 10
m) alocatii de stat 22
6 Biblioteca - nr. cititori 287
7 Contabilitate :
a)gradul de incasare al taxelor si impozitelor locale: persoane fizice 80%; persoane juridice, 50% , certificate fiscale emise 458
b)contracte incheiate - 4 contracte de inchiriere a spatiilor
c)concesiuni 0
8 Juridic - dosare pe rolul instantelor de judecata - 18
- solutionate favorabil - 10
- nefavorabil - 0
-proceduri de conciliere -0
9 Mediu - actiuni de salubrizare a vailor cu beneficiarii de ajutor social, eliminarea locului de depozitare a deseurilor de lînga iazurile de decantare;
10 Personal -Deficit in domeniile, achizitii publice , proiecte- programe, resurse umane, contabilitate, asistenta sociala ; au fost contractate servicii de specialitate din domeniul urbanismului, topografiei ,audit financiar, consultanta în achizitii publice si implementare proiecte;
11 Stare Civila - Certificate de nastere eliberate - 29
- Certificate de casatorie -17
-Certificate de deces -57
-Nasteri -2
-Casatorii - 8
-Decese - 36
-Mentiuni 198
-Livrete de familie noi eliberate 18- completari 14
-Adeverinte eliberate 14
-Extrase de stare civila 66 rectificari ortografice 3
-Lucrari de ortografiere in limba materna 3
-Rectificari dosare de stare civila 6
-Fise pensie CAP - 4
-Raspunsuri la avocati 18
-Activitati in cadrul compartimentului de asistenta sociala
-Succesiuni - 24
-Divort pe cale administrativa -1
-Operarea registrului electoral - 36 decese
-Atribuire CNP- 1
-Modificare CNP - 1
-Mentiuni din strainanate-3
-Lucrari de registratura
-Operare in registrul electoral,intrari iesiri,modificari salariale.
12Urbanism - Autorizatii de construire 10
Certificate de urbansim -16
Avize 6
PUD 2
PUZ 1
Certificate de luare in folosinta a imobilelor - locuinte si un depozit
13Gospodărire comunală- actiuni de curatare a santurilor si ridicare a gunoaielor depozitate necontrolat.
14 Situatii de Urgenta - nr interventii - 25 din care: 2 incendii la gospodarii, 16 la vegetatie uscata, 1 la magazin satesc Căpus, curatirea a 3 fantani si 2 bazine de alimentare cu apa , doborârea a 3 arbori care puneau in pericol bunurile populatiei si infrastructura
15 Proiecte depuse pentru finantare
Reabilitare şi dotare cămin cultural, promovarea patrimoniului rural in satul Dangau Mare, Capusu Mic omuna Capusu Mare, judeţul Cluj" 1.053.074 lei,
In curs de desfasurare reabilitare drumuri in Localitatile Straja si Dumbrava.
16 Proiecte finantate - Centru de Informare Turistica 957.044 lei; Achizitie buldozer 322L,Dotari Centru De Informare Turistica,
Proiecte finantate din bugetul local
Asfaltare Drum Dingau Mare ,Dindau Mic ulite principale,

17 Proiecte finalizate - Centru Informare Turistica,Dotari Centru Informare Turistica ,Achizitie Buldoze
18 Prelucrarea datelor cu caracter personal - Compartimentele primariei care prelucreaza date cu caracter personal sunt inregistrate la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal.
19 Politia locala - procese-verbale de contraventie 1 - munca in folosul comunitatii - 35 contravenienti din care s-au prezentat si au prestat activitatile 5 persoane ; 5 persoane au domiciliul in comuna dar nu locuiesc in fapt.
- supravegherea si indrumarea lunara a 35 de persoane beneficiare de ajutor social care au obligatia de a presta ore de munca;
- urmarirea si identificare persoanelor care depoziteaza deseuri necontrolat;
- insotirea personalului din primarie la intocmirea anchetelor sociale si comisiilor pentur litigii si evaluarea pagubelor;

 

Primar,
Iancu Gheorghe

 

27.01.2016

 

Fișiere atașate

Înapoi


Galerie Foto

Carte de oaspeți