Procedura studiu de cercetare a pietei - servicii topografice -cod cpv 71351810-4 -teremen de depunere a ofertelor: 25 martie 2016, ora 10

Ofertantii vor efectua masuratori in teren si vor elabora planuri de incadrare in tarla conform Ordinului ANCPI 700/2014, in format electronic si pe suport de hartie in vederea punerii in posesie si eliberarii TP .

Fișiere atașate

Înapoi