Spatiu comercial Dîngău Mic, în data de 28.09.2015, ora 10

 


Primăria CĂPUŞU MARE
Căpuşu Mare nr. 24, judeţul Cluj
Cod fiscal 5909401,Trezoreria HUedin
Tel/fax: 0264/350006 pcapusu@yahoo.com

 

 

 

ANUNT
LICITATIE PUBLICA

 

a)Locator: Comuna Capusu Mare, cu sediul in sat Capusu Mare nr.24 A jud. Cluj;

b)Obiectul si durata inchirerii:

Spatiu Comercial -Bufet 66 mp Dîngău Mic, pentru activitati comerciale,  pe o durata de 6 ani, cu posibilitate de prelungire conform prevederilor caietului de sarcini;

c)Locul procurarii documentatiei: sediul locatorului, contra sumei de 10 lei RON, achitata la caserie.

d)Data, ora, locul licitatei: 28.09. 2015, ora 10, sediul locatorului din Capusu Mare, nr 24A;

e)Contestatiile se solutioneaza de Secretarul comunei, fax. 0264 /0264 0264350006;


       PRIMAR,

IANCU GHEORGHE

 

Înapoi