ANUNȚ PUBLIC2020-07-02 09:53:29

   Vă aducem la cunoștință că în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică inițierea Proiectului de hotărâre nr. 27/18.06.2020 privind aprobarea valorilor impozabile, a impozitelor, a taxelor, a tarifelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile, la nivelul comunei Căpușu Mare, pentru anul fiscal 2021, inițiat de primarul comunei Căpușu Mare.

 

   Atât anunțul, cât și proiectul sunt atașate acestui anunț și pot fi consultate și la sediul Primăriei unde sunt afișate.


   Cei interesați pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare în termen de 10 zile de la data afișării la sediul Primăriei Căpușu Mare sau pe adresa de email: pcapusu@yahoo.com, proiectul de hotărâre va fi dezbătut și supus aprobării Consiliului local în ședința ordinară din luna august 2020.

Înapoi


Galerie Foto

Carte de oaspeți