Grafic sedinte trimestrul IV2017-09-08 10:37:12

GRAFICUL
DESFĂŞURARII ŞEDINŢELOR ORDINARE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CĂPUŞU MARE, ÎN TRIMESTRUL
AL IV -LEA AL ANULUI 2017

 


25 Octombrie 2017, ora  10,oo 
1- Proiecte de hotărâri şi alte documente supuse spre analiză şi soluţionare prin hotărâre a consiliu lui local.
2 -Informare privind stadiul de aplicare a legilor fondului funciar 

3-Diverse

 

22 Noiembrie 2017, ora 10,oo  
1- Proiecte de hotărâri şi alte documente supuse spre analiză şi soluţionare prin hotărâre a consiliu lui local.
2 Informare privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001
3- Diverse

 20 Decembrie 2017, ora 10,oo 
1- Proiecte de hotărâri şi alte documente supuse spre analiză şi soluţionare prin hotărâre a consiliului local.
2 -Informare privind organizarea şi
  desfăşurarea pazei bunurilor publice şi
ale cetăţenilor 

3 Diverse

 

Înapoi