Înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor2019-02-07 11:42:11

Conform Legii nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, toate condominiile (clădiri cu 3 sau mai multe locuințe sau spații cu altă destinație, proprietăți individuale, respectiv ansamble rezidențiale, etc.) au obligativitatea să constituie Asociații de Proprietari, cu personalitate juridică, dar și obligația pentru operatorii de alimentare cu apă/canal, respectiv Compania de Apă Someș SA, ca asigurarea serviciului să se facă NUMAI dacă la nivel de condominiu exită o Asociație de proprietari constituită în condițiile legii sau dacă în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii se constituie asociații de proprietari.

În consecință, ca urmare a impunerilor legislative sus-menționate începând din 31 Martie 2019, Compania de Apă Someș SA nu va mai putea asigura furnizarea apei, respectiv prestarea serviciului de canalizare, condominiilor în care nu s-au constituit Asociații de Proprietari cu personalitate juridică.

Pentru mai multe informații vă rugăm să citiți documentul atașat.

Înapoi