Licitatie -pasuni comunale- in data de 20 martie 2017, ora 112017-03-09 14:55:24

 

 

Primăria CĂPUŞU MARE
Căpuşu Mare nr. 24A, judeţul Cluj
Cod fiscal 5909401,Trezoreria Huedin
Tel/fax: 0264/350006 pcăpuşu@yahoo.com


LICITATIE PUBLICA
PASUNI COMUNALE


1. Informatii generale privind locatorul : Comuna Capusu Mare, cu sediul in sat Capusu Mare, nr.24A, jud. Cluj, tel/fax 0264 350006, www.primaria-capusumare.ro, pcapusu@yahoo.com
2. Informatii generale privind obiectul inchirierii: Păşune comunală în suprafaţă de 22 ha, conform anexei 1 din documentatia de atribuire
2.1 Procedura aplicata - Licitatie publica cu strigare;
3. Informatii privind documentatia de atribuire; Comuna Capusu Mare, cu sediul in sat Capusu Mare, nr.24A, jud. Cluj, tel/fax 0264 350006, www.primaria-capusumare.ro, pcapusu@yahoo.com
3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la sediul locatorului sat Capusu Mare, nr.24A, jud. Cluj, tel/fax 0264 350006, www.primaria-capusumare.ro, pcapusu@yahoo.com, birou taxe si impozite , camera 4, referent Dezsi Eva.
3.2. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar:
- suma de 1.5 lei pentru o oaie sau capra si 6 lei pentru o vaca, un cal sau un bivol si se va plati in numerar la caseria primariei;
3.3. Data limita pentru inscrierea la licitatie 20 martie 2017, ora 11:00 ;
4. Informatii privind ofertele:
4.2. Adresa la care se organizeza procedura este - Comuna Capusu Mare, sat Capusu Mare, nr.24A, cladirea primariei -sala de sedinte ;
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de prezentare a ofertelor 20 martie 2017, ora 11:00;
6 In situatia in care nu vor fi depuse 2 oferte valabile pe lot dupa prima etapa se va desfasura o noua etapa pe data de 27 martie 2017, ora 11:00;
7 In situatia in care in urma desfasurarii celor doua etape nu vor exista 2 oferte valabile pe fiecare lot se va proceda la negocierea directa a ofertelor începând cu data de 27 martie 2017, ora 12.


Administrator public,
Ionaș Bogdan

 

Fișiere atașate

Înapoi