Licitaţie publică păşuni comunale2017-09-29 08:41:03

 

 

 

Primăria CĂPUŞU MARE

Căpuşu Mare nr. 24A, judeţul Cluj

Cod fiscal 5909401,Trezoreria Huedin

Tel/fax: 0264/350006 pcăpuşu@yahoo.com

 

LICITATIE PUBLICA

PASUNI COMUNALE

 

 

1. Informatii generale privind locatorul :  Comuna Capusu Mare, cu sediul în sat Capusu Mare, nr.24A,  jud. Cluj, tel/fax 0264 350006, www.primaria-capusumare.ro, pcapusu@yahoo.com 

2. Informatii generale privind obiectul inchirierii: Teren agricol, situat în locul numit Gradina satului (lot 1) în suprafaţă de 0,90 ha și teren agricol situat în locul numit Becikert (lot 2) în suprafața de 0,86 ha. Ambele terenuri se află în satul Dumbrava, comuna Căpușu Mare, jud. Cluj.

   Conform tabelului punctul 3 din caietul de sarcini.

2.1 Procedura aplicata – Licitatie publica cu strigare;

3. Informatii privind documentatia de atribuire; Comuna Capusu Mare, cu sediul in sat Capusu Mare, nr.24A,  jud. Cluj, tel/fax 0264 350006, www.primaria-capusumare.ro, pcapusu@yahoo.com 

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la sediul locatorului  sat Capusu Mare, nr.24A,  jud. Cluj, tel/fax 0264 350006, www.primaria-capusumare.ro, pcapusu@yahoo.com, birou taxe si impozite , camera 4, referent  Dezsi Eva. 

3.2. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar:

- taxă de participare la licitație 10 Ron/lot și depunerea garanției la licitație 200 Ron/lot;

3.3. Data limita pentru inscrierea la licitatie:  vineri 20 octombrie 2017, ora 10:00 ;

4. Informatii privind ofertele:

4.2. Adresa la care se organizeaza procedura este - Comuna Capusu Mare,   sat Capusu Mare, nr.24A, cladirea primariei -sala de sedinte ;

5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de prezentare a ofertelor 20 octombrie 2017, ora 10:00;

6 In situatia in care nu vor fi depuse 2 oferte valabile pe lot dupa prima etapa se va desfasura o noua etapa   pe data de 27 octombrie 2017, ora 10:00;

7 In situatia in care in urma desfasurarii celor doua etape nu vor exista 2 oferte valabile pe fiecare lot se va proceda la negocierea directa a ofertelor începând cu data de 27 octombrie 2017, ora 11. 

 

 

Administrator public,

Ionaș Bogdan

Fișiere atașate

Înapoi