Licitattie cladirea si terenul aferent -primaria veche din satul Dîngău Mic in data de 30 martie 2017, ora 102017-03-09 14:57:46

 

 


Primăria CĂPUŞU MARE
Căpuşu Mare nr. 24, judeţul Cluj
Cod fiscal 5909401,Trezoreria HUedin
Tel/fax: 0264/350006 pcapusu@yahoo.com

 

 


ANUNT
LICITATIE PUBLICA

Locator: Comuna Capusu Mare, cu sediul în sat Căpușu Mare nr.24 A jud. Cluj, cod fiscal 5909401 tel/fax. 0264 /0264 350006, e-mail pcapusu@yahoo.com; www.primaria-capusumare.ro

a)Obiectul si durata inchirierii:

Nr
crt Imobil Suprafata mp Adresa Destinatia
1 Constructia Primăria veche si terenul aferent 74 mp Dîngău Mic Activitati comerciale
pe o durata de 10 ani, cu posibilitate de prelungire conform prevederilor caietului de sarcini;
b)Locul procurarii documentatiei: sediul locatorului, contra sumei de 10 lei RON, achitata la caserie.
c)Data, ora, locul licitatei: 30.03. 2017, ora 10, sediul locatorului din Capusu Mare, nr 24A;

 


PRIMAR,

IANCU GHEORGHE

 

Fișiere atașate

Înapoi