Ultimele Noutăți

16-04-2020

Informatii privind producatorii comunei Capusu Mare

Pentru mai multe informatii privind producatorii comunei Capusu Mare si cum ar putea sa isi vanda produsele mai usor, va rugam sa descarcati fisierul atasat.

 

Va multumim!

03-04-2020

Informații de MAXIMĂ IMPORTANȚĂ privind adresabilitatea pacienților la medicul de familie

Atașat regăsiți Adresa de la Societatea Națională de Medicina Familiei nr. 3920/01.04.2020 , cu privire la adresabilitatea pacienților la medicul de familie.

 

Multă sănătate!

03-04-2020

Informații privind ajutorul de minimis pentru cultivatorii de tomate în spații protejate

Atașat regăsiți atât adresa de la Direcția pentru Agricultură Județeană

Cluj, Hotărârea Guvernului nr. 248/26.03.2020, cu privire la ajutorul de minimis pentru cultivatorii de tomate în spații protejate, cât și cererea de înscriere în program și declarația pe propria răspundere.

01-04-2020

Asigurarea continuității implementării proiectelor PNDR în contextul pandemiei de COVID-19

Comunicatul de presă al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale privind Asigurarea continuității implementării proiectelor PNDR în contextul pandemiei de COVID-19

27-03-2020

Recomandări privind prevenirea și managementul generate de Epidemie de COVID-19 în serviciile sociale

Pentru mai multe informații privind recomadările, prevenirea și managementul situației generate de Epidemie de COVID-19 în serviciile sociale, vă rugăm să cititi atașamentul.

 

Vă mulțumim!

27-03-2020

Informare privind prelungirea valabilității Certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap grav

Articolul 39 din Decretul 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență, prezintă următoarele:

 

"Art39: Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap grav și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență. "

 

Vă rugăm să citiți atașamentul.

 

Vă mulțumim!

26-03-2020

Informare cu privire la actualizarea declaratiei pe propria raspundere

Atasat regasiti ultima variantă, actializată azi, 26.03.2020, a declarației pe propria răspundere.

 

Sa aveti in vedere faptul ca se foloseste in scop personal!!

 

Va multumim!

25-03-2020

În atenţia tuturor societăţilor de alimentaţie publică de pe raza comunei Căpușu Mare

    Deoarece prin Ordonanța Militară nr. 3/24.03.2020 circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani este permisă doar între orele 11-13, punem în vedere tuturor agenților economici de alimentație publică de pe raza UAT Căpușu Mare, ca orarul de funcționare să fie stabilit astfel încât aceste persoane să aibă posibilitatea aprovizionării cu alimente, adică punctele de desfacere alimentare să fie deschise până la ora 13,00.

    De asemenea agenții economici sunt obligați conform Ordonanței Militare mai sus menționate să marcheze zona destinată accesului clienților cu respectarea distanței de 1,5 metri.

 

Pentru a citi integral anunțul, vă rugăm să dechideți documentul atașat.

25-03-2020

Termenul de plata a impozitelor se prelungeşte de la 31.03.2020 la 30.06.2020

Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 29-18.03.2020 termenul de plată a impozitelor a fost prelungit de la 31.03.2020 la 30.06.2020.

Contribuabilii care achită integral până la 30.06.2020 vor beneficia de bonificaţia de 10% stabilită de Consiliul Local.

 

25-03-2020

Informații privind ajutorul de minimis pentru cultivatorii de usturoi

Atașat regăsiți atât adresa de la Direcția pentru Agricultură Județeană Cluj, Hotărârea Guvernului nr. 202/18.03.2020, cu privire la ajutorul de minimis pentru cultivatorii de usturoi, cât și cererea de înscriere în program și declarația pe propria răspundere.

 

Vă mulțumim!

25-03-2020

Ordonanța Militară nr. 3 din 24.03.2020, privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19!!

Atașat regăsiți Ordonanța Militară nr. 3 din 24.03.2020, privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19!

 

Vă mulțumim!

23-03-2020

ANUNȚ privind acțiunea de ardere a vegetației și a deșeurilor

Persoanele fizice și juridice ce desfășoară acțiuni de ardere a miriștilor, stufului și a vegetației ierboase, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, SUNT OBLIGATE să respecte prevederile reglementărilor în domeniu, punând accent pe următorul set de măsuri de prevenire a incendiilor specifice, care pot fi completate și cu alte reguli de prevenire a incendiilor în funcție de condițiile meteo și specificitatea zonei astfel:

  • Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității;
  • Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și miriștilor SE EXECUTĂ NUMAI PE BAZA PERMISULUI DE LUCRU CU FOC, după ce a fost informat în prealabil serviciul privat/voluntar pentru situații de urgență;
  • SE INTERZICE CU DESĂVÂRȘIRE ARDEREA DEȘEURILOR, A VEGETAȚIEI USCATE ȘI A MIRIȘTILOR NOAPTEA SAU PE TIMP DE VÂNT!!
Proprietarii terenurilor agricole care nu respectă regulile privind arderea miriștilor și a resturilor vegetale, li se vor aplica sancțiuni contravenționale conform legii.

Atașat regăsiți modelul permisului de lucru pentru foc.

Vă mulțumim!
23-03-2020

Informare cu privire la Ordonanța Militară nr. 2 din 21.03.2020

Conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020 privind măsurile de prevenire a răspândiri COVID-19, vă rugăm să luați în considerare următoarele:

 

"ART 4:- În intervalul orar 06:00-22:00 se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:

a) deplasare în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificative, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dezabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

 

ART 5:

(1) În intervalul orar 22:00-06:00 (pe timpul nopții), circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la ART 4

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o decalarație pe propria răspundere.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea autorităților abilitate, o declarație pe proprie răspundere, completată în prealabil.

(4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașșterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

(5) Fac excepție de la aceste prevederi personalul din cadrul Administrației Prezidențiale, Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public, instituțiilor sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, corpului diplomatic și peronalul care asigură serviciile de utilitate publică."

 

 

Atașat regăsiți modelul de declarație pe propria răspundere și modelul de adeverință.

 

Vă mulțumim!

20-03-2020

Anunț licitație publică cu strigare pentru închiriere bunuri publice

Pentru mai multe informații cu privire la anunțul de licitație pentru închiriere bunuri publice, vă rugăm să descărcați fișierul atașat.

 

Vă mulțumim!

19-03-2020

Ședință ordinară al Consiliului Local al comunei Căpușu Mare, 25 martie 2020, ora.10:00

Vă aducem la cunoștință că în data de 25 martie 2020, începând cu ora 10:00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Căpușu Mare.

Pentru a putea vizualiza Dispoziția, Convocatorul și Procesul Verbal (atât în limba română cât și în limba maghiară), vă rugăm să deschideți documentele atașate acestui anunț.


Înapoi

Galerie Foto

Carte de oaspeți