Ultimele Noutăți

01-03-2019

Programarea fermierilor pentru depunerea cererii unice de plată - campania 2019

Pentru a vizualiza tabelul nominal cu programări, vă rugăm să deschideți documentul atașat.

25-02-2019

Începe Campania APIA!!!

Începând cu data de 1 martie 2019, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va demara Campania de depunere a cererilor de plată, care se va încheia obligatoriu la data de 15 Mai 2019.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți documentul anexat.

25-02-2019

În atenția Persoanelor Fizice Autorizate si a Intreprinderilor Individuale

Oficiul Registrului Comerțului radiază din oficiu, în termen de 60 de zile de la împlinirea a 2 ani de la data intrării în vigoare a legii, PFA și II al căror număr de clase de activități, prevăzute de codul CAEN incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel impus de  actul normativ menționat!

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți documentul anexat.

22-02-2019

Ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Căpușu Mare, 27 februarie 2019, ora 10:00

Vă aducem la cunoștință că în data de 27 februarie 2019 ora 10:00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Căpușu Mare, la Primăria Căpușu Mare, localitatea Căpușu Mare, nr. 24A, jud. Cluj.

Pentru mai multe detalii referitoare la proiectele de hotărâri, vă rugăm să vizualizați documentele atașate: Dispoziția, Convocator, Proces-verbal și Anunțul care este atât în varianta în limba română, cât și maghiară.

22-02-2019

Procedura de acordare a dreptului de folosire a denumirii de „produs montan”

Pentru a descărca cererea și caietul de sarcini, vă rugăm să accesați documentul atașat. 

15-02-2019

În atenția crescătorilor de ovine

Vă aducem la cunoștință următoarele precizări referitoare la aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”:

- perioada de înscriere pentru anul 2019 este cuprinsă între 12 februarie și 28 martie 2019, inclusiv;

- perioada de cerere în care producția de lână poate fi valorificată este între 29 martie - 30 septembrie 2019, inclusiv;

- solicitanții înregistrați în Registrul unic au obligația de a depune documentele justificative care să ateste comercializarea producției de lână obținute, până la 1 noiembrie 2019, inclusiv;

- comercializarea lânii să se realizeze către un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii, direct sau printr-un intermediar, care are încheiat un contract de livrare lână cu un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii;

Pentru documentele necesare, vă rugăm să deschideți documentul atașat.

08-02-2019

Obligațiile proprietarilor și fermierilor privind Pesta Porcină Africană

Pentru a citi obligațiile proprietarilor și fermierilor privind Pesta Porcină Africană vă rugăm să citiți documentul atașat.

07-02-2019

Licitație publică masă lemnoasă - 22.02.2019

Comuna Căpușu Mare organizează în data de 22 februarie 2019, orele 10,00 licitație publică cu strigare pentru valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

Data și ora limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: 15.02.2019, orele 9,00. Data desfășurării și ora începerii preselecției: 15.02.2019, orele 10,00.

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați documentul atașat.

 

07-02-2019

Înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

Conform Legii nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, toate condominiile (clădiri cu 3 sau mai multe locuințe sau spații cu altă destinație, proprietăți individuale, respectiv ansamble rezidențiale, etc.) au obligativitatea să constituie Asociații de Proprietari, cu personalitate juridică, dar și obligația pentru operatorii de alimentare cu apă/canal, respectiv Compania de Apă Someș SA, ca asigurarea serviciului să se facă NUMAI dacă la nivel de condominiu exită o Asociație de proprietari constituită în condițiile legii sau dacă în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii se constituie asociații de proprietari.

În consecință, ca urmare a impunerilor legislative sus-menționate începând din 31 Martie 2019, Compania de Apă Someș SA nu va mai putea asigura furnizarea apei, respectiv prestarea serviciului de canalizare, condominiilor în care nu s-au constituit Asociații de Proprietari cu personalitate juridică.

Pentru mai multe informații vă rugăm să citiți documentul atașat.

05-02-2019

O nouă posibilitate de economisire pentru populație - Programul TEZAUR - TITLURILE DE STAT

Începând cu 04.02.2019 o nouă posibilitate de economisire pentru populație: programul TEZAUR - TITLURILE DE STAT emise de Ministerul Finanțelor Publice.

Beneficiile investiției în titlurile de stat: - veniturile din dobânzi sunt neimpozabile;

Caracteristicile specifice titlurilor de stat:

- valoare nominală: 1 leu/titlu

- veniturile din dobânzi se acordă anual

 

Important!!!

Pot fi achiziționate doar de către persoanele fizice rezidente (CNP), care au împlinit vârsta de 18 ani, la orice unitate operativă a Trezoreriei Statului.

Sunt purtătoare de dobândă.

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să deschideți documentul atașat acestui anunț!

 

18-01-2019

Sedința ordinară a Consiliului Local, 23 ianuarie 2019, orele 10

Vă aducem la cunoștință că în data de 23 ianuarie 2019, orele 10:00 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Căpușu Mare.

Pentru mai multe detalii referitoare la proiectele de hotărâri, vă rugăm să vizualizați documentle atașate: Dispoziția, Convocator, Proces-verbal și Anunțul care este atât în varianta în limba română, cât și maghiară.

14-01-2019

Anunț privind ajutorul pentru încălzirea locuinței

Începând cu 01.01.2019 se modifică plafonul de venituri lunare până la care poate fi solicitat ajutorul pentru încălzirea locuinței. Noul plafon este de 750 lei/lună/persoană.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să deschideți documentul atașat.

20-12-2018

Circulară facilitare acces la educație

Studiul realizat de Asociația Reality Check cu privire la monitorizarea implementării Legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiiilor din familii defavorizate, prin tichete sociale în valoare de 50 lei pe copil per lună.

07-12-2018

Şedinţă ordinară a Consiliului Local - 12 demebrie 2018

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 12 decembrie 2018, orele 10:00, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Căpuşu Mare.

Pentru mai multe detalii referitor la proiectele de hotărâri, vă rugăm să vizualizaţi documentele ataşate.


Înapoi