Sedinta ordinara in data de 17 august 2017, ora 102017-08-11 15:16:04

 

 


D I S P O Z I Ţ I E
referitoare la convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă ordinară,
pe data de 17 august 2017

 

 

Având în vedere prevederile art. 39 alin. 1) şi 3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art. 68 şi ale art. 115 alin. 1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Primarul Comunei Căpuşu Mare,


D I S P U N E:


Art.1. Convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă ordinară, pentru data de 17 august 2017, orele 10, la Primaria Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A, Judeţul Cluj, dupa cum urmeaza :
Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele puncte:
a)- Proiecte de hotarari supuse spre analiza consiliului local:
1. Proiect de hotărâre nr4743/11.08.2017, privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2017;
2. Proiect de hotarare nr.4744/11.08.2017, privind aprobarea valorii de investiție de 1.311.987,14 lei și a solicitarii unei Scrisori de garantie in valoare de 542.522,60 lei pentru implementarea proiectului „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN LOC. CAPUSU MIC, COMUNA CAPUSU MARE, JUDETUL CLUJ"
3 Proiect de hotarare nr 4745/11.08.2017, privind aprobarea valorii de investiție de 1.310.299,68 lei și a solicitarii unei Scrisori de garantie in valoare de 541.373,50 lei pentru implementarea proiectului „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN LOC. DANGAU MARE, COMUNA CAPUSU MARE, JUDETUL CLUJ"
4 Proiect de hotărare nr.4746/11.08.2017, privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2017 ;
5 Proiect de hotarare nr.3819/28.06.2017, privind inscrierea bilingvă a denumirii localităților comunei Căpușu Mare;

b) Informare privind stadiul de pregătire al școlilor și grădinițelor în vederea începerii anului școlar 2017-2018 .
c) Diverse.
Art.3. Cu asigurarea procedurilor de convocare se încredinţează secretarul comunei Căpuşu Mare.

 


PRIMAR,
Iancu Gheorghe

 

 

AVIZAT FAVORABIL
Secretar : Bolchis Gheorghe


Dos A5/A8 Nr. 167/11.08.2017

 

Înapoi