Sedinta ordinara in data de 22 martie 2017, ora 102017-03-16 15:25:21

 

D I S P O Z I Ţ I E
referitoare la convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă ordinară,
pe data de 22 martie 2017


Având în vedere prevederile art. 39 alin. 4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art. 68 şi ale art. 115 alin. 1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Primarul Comunei Căpuşu Mare,

 

D I S P U N E:


Art.1. Convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă de îndată, pentru data de 22 martie 2017, orele 10:00, la Primaria Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A, Judeţul Cluj.
Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:
- proiectul de hotarare nr. 1519/16.03.2017, privind aprobarea Bugetului propriu pe anul 2017
al comunei Căpușu Mare, jud. Cluj
-proiectul de hotarare nr. 1520/16.03.2017, privind aprobarea Listei de investiții ce se vor realiza pe anul 2017 în comuna Căpușu Mare
-proiectul de hotarare nr. 1521/16.03.2017, privind alegerea unui nou președinte de ședința al Consiliului Local al comunei Căpușu Mare
-proiectul de hotarare nr. 1522/16.03.2017, privind prelungirea PUG -ului comunei Căpușu Mare pana la sfarsitul anului 2018
-proiectul de hotarare nr. 1523/16.03.2017, privind desemnarea unei persoane autorizată sa dispună de contul deschis la BTransilvania pentru POS
-proiectul de hotarare nr. 1525/16.03.2017, privind încetarea contractului de pașunat din localitatea Căpușu Mic, a domnului Szasz-Csontos Ioan din Căpușu Mic nr. 33
-proiectul de hotarare nr. 1526/16.03.2017, privind preluarea unor drumuri forestiere si a lucrarilor de corectare a torentilor situate pe raza UAT- ului comunei Căpușu Mare

-informare privind stabilirea obiectivelor și a lucrărilor de bună gospodărire și curățenie a localităților.
-informare privind încasarea taxelor de pășunat pe anul 2016
Art.3. Cu asigurarea procedurilor de convocare se încredinţează secretarul comunei Căpuşu Mare.

PRIMAR
Iancu Gheorghe AVIZAT FAVORABIL
Secretar
Bolchis GheorgheDosA5/A8 Nr. 63/16.03.2017
Proiectele de hotarari se pot consulta la sediul primariei, birou secretar

 

Fișiere atașate

Înapoi