Taxe si impozite 20202019-11-15 12:00:00

Nr._6769__/_15.11.2019__

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică inițierea Proiectului de hotărâre nr. 6752/14.11.2019 privind aprobarea valorilor  impozabile, a impozitelor, a taxelor, a tarifelor locale, a altor taxe asimilate acestora și a regulamentelor aferente, precum și amenzile aplicabile, la nivelul comunei Căpușu Mare,  pentru anul fiscal 2020, inițiat de către primarul comunei Căpușu Mare.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:

-          pe site-ul primăriei Căpușu Mare: www.primaria-capusumare.ro;

-          la sediul primăriei unde este afișat;

 

                Cei interesați pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare în termen de 10 zile de la data afișării la sediul Primăriei Căpușu Mare sau pe adresa de e-mai: pcapusu@yahoo.com.

Proiectul de hotărâre va fi dezbătut și supus aprobării Consiliului Local în ședința ordinară din luna decembrie.

La prezentul anunț anexăm:

- Proiectul de hotărâre nr. 6752/14.11.2019 privind aprobarea valorilor  impozabile, a impozitelor, a taxelor, a tarifelor locale, a altor taxe asimilate acestora și a regulamentelor aferente, precum și amenzile aplicabile, la nivelul comunei Căpușu Mare,  pentru anul fiscal 2020;

-  Raportul nr. 6768/15.11.2019 al Compartimentului Venituri;

 

 

 

 

         PRIMAR

   Iancu Gheorghe                                        Secretar general al comunei

                                                                                              jr.Nemeș Luminița

Înapoi


Galerie Foto

Carte de oaspeți