Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
0 / 2020 Vă aducem la cunoştinţă că începând cu anul 2020 Dispozițiile primarului vor putea fi regăsite în Monitorul Oficial (în prima linie a paginii de internet a Primăriei Căpuşu Mare, în partea dreaptă sus) la rubrica „Dispozițiile autorității executive - Acte administrative emise de Primar”. 2020-01-21
138 / 2019 privind delimitarea secțiilor de votare ce se organizează în comuna Căpușu mare în vederea desfășurării alegerilor pentru Președintele României în anul 2019; 2019-10-11
134 / 2019 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral ce vor fi utilizate în vederea desfășurării alegerilor pentru Președintele României în anul 2019 2019-09-26
77 / 2019 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare ce se organizează în Circumscripția Electorală nr. 23 din Comuna Căpușu Mare în vederea desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European din data de 26 mai 2019 2019-04-25
75 / 2019 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral ce vor fi utilizate în vederea desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European din data de 26 mai 2019 2019-04-24
67 / 2019 referitoare la convocarea Consiliului local al comunei Căpușu Mare, în ședință extraordinară, în data de 09 aprilie 2019 2019-04-02
66 / 2019 privind constituirea Comisiei de selectare a ofertelor la procedura simplificată pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiectiv „Reabilitare drumuri de exploatație agricolă în comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” 2019-04-01
64 / 2019 privind delegarea atribuțiilor primarului comunei Căpușu Mare domnului Racz P Zoltan, viceprimarul comunei Căpușu Mare 2019-03-25
57 / 2019 referitoare la convocarea Consiliului Local al comunei Căpușu Mare, în ședință ordinară, pe data de 20 martie 2019 2019-03-13
53 / 2019 privind modificarea Dispoziției nr. 150/28.08.2018 a Primarului comunei Căpușu Mare referitoare la constituirea Comisiei de selectare a ofertelor la procedura simplificată organizată pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiectiv „Sistem de canalizare în com. Căpușu Mare, jud. Cluj” (Dângău Mare, Dângău Mic și Bălcești) 2019-02-28
46 / 2019 referitoare la convocarea Consiliului Local al comunei Căpușu Mare, în ședință ordinară, pe data de 27 februarie 2019 2019-02-21
39 / 2019 privind constituirea comisiei de preselecție pentru organizarea licitației de masă lemnoasă din fondul forestier proprietatea publică a comunei Căpușu Mare 2019-02-07
40 / 2019 privind constituirea comisiei de licitație pentru organizarea licitației de masă lemnoasă din fondul forestier proprietatea publică a comunei Căpușu Mare 2019-02-07
29 / 2019 referitoare la convocarea Consiliului Local al comunei Căpușu Mare, în ședință ordinară, pe data de 23 ianuarie 2019 2019-01-16
127 / 2018 privind numirea dirigintelui de șantier ce va supraveghea lucrările executate pentru proiectul „Modernizare și dotare Cămin Cultural în localitatea Căpușu Mic, comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” 2018-06-28

Înapoi

Galerie Foto

Carte de oaspeți