Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2020 Vă aducem la cunoştinţă că începând cu anul 2020 Hotărârile Consiliului Local vor putea fi regăsite în Monitorul Oficial (în prima linie a paginii de internet a Primăriei Căpuşu Mare, în partea dreaptă sus) la rubrica „Hotărârile autorității deliberative” - Acte administrative adoptate de Consiliul Local. 2020-01-21
80 / 2019 privind trecerea sumei de 371.916,22 lei din excedentul sursei E la excedentul sursei A a bugetului local 2019-12-18
79 / 2019 privind înscrierea in evidentele de publicitate imobiliara (Cartea Funciara) a suprafetei de 52 ha si 3985 mp din imobilele evidentiate in pozitiile 86 si 87 din Anexa nr. 23- Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Capusu Mare, insusit prin HCL nr. 20/26.08.1999 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 684 bis/17.09.2002 2019-12-18
78 / 2019 privind aprobarea valorilor impozabile, a impozitelor, a taxelor, a tarifelor locale, a altor taxe asimilate acestora si a regulamentelor aferente, precum si amenzile aplicabile, la nivelul comunei Capusu Mare, pentru anul fiscal 2020; 2019-12-18
77 / 2019 privind modificarea organigramei si statului de functii 2019-12-18
76 / 2019 prin aprobarea contului executiei bugetului local al comunei Capusu Mare la 30.11.2019 2019-12-18
75 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Capusu Mare pe anul 2019 2019-12-18
74 / 2019 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 2266/27.05.2004 incheiat cu SC Mosk SRL, in calitate de chirias 2019-12-18
73 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie-martie 2020 2019-12-18
72 / 2019 privind rețeaua școlară ce va funcționa pe raza comunei Căpușu Mare în anul școlar 2020-2021 2019-12-09
71 / 2019 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 2184/04.07.2005 încheiat cu SC Farmamed SRL, în calitate de chiriaș 2019-12-09
70 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „CONSTRUIRE ȘI DOTARE CLĂDIRE DISPENSAR UMAN COMUNA CĂPUȘU MARE, JUDEȚUL CLUJ;” 2019-12-09
69 / 2019 privind înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară (Cartea Funciară) a suprafeței de 959 mp din imobilul evidențiat în poziția 85 din Anexa nr. 23 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Căpușu Mare, însușit prin HCL nr. 20/26.08.1999 și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 684 bis/17.09.2002. 2019-12-09
68 / 2019 privind dezmembrarea în două loturi a terenului în suprafață de 3.111 mp, din loc. Căpușu Mare, comuna Căpușu Mare, nr. 24A, jud. Cluj, înscris în CF 50920 Căpușu Mare sub nr. cad. 50920 2019-12-09
67 / 2019 privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al comunei Căpușu Mare pentru realizarea investiției „Înființare rețea canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Păniceni, comuna Căpușu Mare, județul Cluj”; 2019-11-20

Înapoi

Galerie Foto

Carte de oaspeți