Concurs ocupare functii contractuale pentru proiectul POCU

ANUNȚ

 

 

Primăria comunei Căpușu Mare, cu sediul în localitatea Căpușu Mare, str. Principală, nr.24A, județul Cluj organizează concurs conform prevederilor art. 16, alin. 10 din Legea 153/2017 și ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, pentru ocuparea următoarelor  funcții contractuale vacante, pe perioadă determinată, pentru proiectul CĂPUȘU MARE - UN TERITORIU TOLERANT ȘI RESPONSABIL SOCIAL -  POCU/138/4/1/112850:

- Coordonator activități (codul ocupației - 242104 responsabil proces) - 1 post, perioadă determinată - 35 luni, 122 ore/lună, timp de lucru inegal distribuit.

- Coordonator Centru Comunitar (codul ocupației - 112029 manager) - 1 post, perioadă determinată - 35 luni, 79 ore/lună, timp de lucru inegal distribuit.

-  Expert GT (grup țintă) (codul ocupației - 242320 specialist în recrutare) - 1 post - perioadă determinată - 35 luni, 123 ore/lună, timp de lucru inegal distribuit;

-  Asistent comunitar (codul ocupației – 341201 tehnician asistenta sociala) - 1 post - perioadă determinată - 35 luni, 74 ore/lună, timp de lucru inegal distribuit;

 

Concursul se va desfășura astfel: 

- 07.05.2018, ora 10,00: proba scrisă pentru toate posturile;

- 09.05.2018, ora 10,00: interviul pentru Coordonator activități;

- 09.05.2018, ora 12,00: interviul pentru Coordonator Centru Comunitar;

- 10.05.2018, ora 10,00: interviul pentru Expert GT;

- 10.05.2018, ora 12,00: interviul pentru Asistent comunitar;

 

  Probele se vor desfășura la sediul primăriei Căpușu Mare.

 

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat prin HG nr. 286/2011;

- condiții specifice pentru fiecare funcție:

Coordonator activități

Educație solicitată: studii superioare de lungă durată minim 3 ani;

Experiență solicitată: activități de implementare/ urmărire/ monitorizare/ evaluare pentru servicii/ procese/ activități/ proiecte - 3 ani;

Competențe solicitate: competențe de comunicare scrisă și orală în limba română, operare  PC: MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet).

 Coordonator Centru Comunitar

Educație solicitată: studii superioare de lungă durată minim 3 ani;

Experiență solicitată: experiență de coordonare echipe de lucru pluridisciplinare - 3 ani; experiență în domeniul asistenței sociale/servicii sociale - 1 an;

Competențe solicitate: competențe de comunicare scrisă și orală în limba română, operare  PC: MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet).

Expert GT

Educație solicitată: studii medii sau postliceale;

Experiență solicitată: experiență în activitatea de lucru cu persoane aparținînd unor grupuri vulnerabile - 2 ani; Competențe solicitate: competențe de comunicare scrisă și orală în limba română, operare  PC: MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), capacitatea de a comunica, capacitatea de lucru în echipă.

Asistent comunitar

Educație solicitată: studii medii sau postliceale;

Experiență solicitată: furnizare servicii asistență socială/medicală;

Competențe solicitate: cunoștințe în domeniul medical; competențe de comunicare scrisă și orală în limba română, operare PC: MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet).

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Căpușu Mare din satul Căpușu Mare, nr 24 A , județul Cluj, camera 12 - secretariat.  Dosarul de concurs trebuie să conțină documentele menționte la art. 6 din Regulamentul cadru aprobat prin HG nr. 286/2011.

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei comunei Căpușu Mare din satul Căpușu Mare, nr 24 A , județul Cluj, cam. 12 secretariat , persoana de contact: consilier superior  Iancu Daniela telefon: 0264350006,   fax; 0264350006, E-mail : pcapusu@yahoo.com .

 

 

 

Primar

Gheorghe IANCU

 

 

Programul detaliat al concursului si atributiile principale din fisa postului se regasesc in documentele atasate.

Înapoi


Galerie Foto

Carte de oaspeți