Economia

În cadrul comunei Căpuşu Mare economia este precară, majoritatea populaţiei fiind inactivă, media de vârstă fiind de 55 de ani.
Comerţul se realizează prin 26 de puncte comerciale reprezentate de: magazine alimentare, baruri şi materiale de construcţii.

 

Pe teritoriul comunei principalii agenţi economici sunt reprezentaţi de:

 • SC Bengoss Comimpex SRL
 • SC Cominex Nemetalifere SA
 • SC Agregatul Căpuş SRL
 • Federalcoop
 • SC Agromec Dumbrava SRL
 • SC Nemar Catering SRL
 • SC Ijarul SRL
 • SC Farmacia Victor Babeş SRL
 • SC Hortman SRL
 • SC Velocar SRL
 • SC Romita SRL
 • SC DersanSRL
 • SC Amgoti SRL
 • Aleta şi Robi
 • Pensiunea Both
 • Pensiunea Vincze,
 • SC Bendkopp SRL
 • SC Green House SRL
 • SC Bio Green SRL
 • SC Popasul Dingauanului SRL
 • SC Tavi Stan SRL
 • SC Rador Topocad SRL 

 

De-a lungul timpului s-a dezvoltat industria artizanatelor şi a comerţului cu aceste produse.
În comuna Căpuşu Mare nu există mijloace de transport în comun şi nici unităţi bancare.
Activităţile meşteşugăreşti, agricultura, creşterea animalelor şi producerea materialelor de construcţii sunt dintre cele mai însemnate activităţi de bază desfăşurate în cadrul comunei.

 

Rezultatele analizelor efectuate au evidentţat faptul că, cu cât dimensiunea gospodăriei este mai mare (un număr mai mare de membri), cu nivel de educaţie redus, care nu sunt salariaţi, pensionari sau patroni şi cu cât suprafaţa de teren agricol pe care o au în proprietate este mai mică, cu atât mai mult creşte riscul sărăciei gospodăriei. Suprafaţa medie de teren agricol deţinută de fiecare localnic este cuprinsă între 1-10 ha. Această relaţie între sărăcia gospodăriei şi nivelul de dezvoltare al localităţii reflectă în mod obiectiv gradul de dezvoltare al comunei, prin urmare necesitatea dezvoltării economiei comunei şi îmbunătăţirea tuturor factorilor care influenţează modul, calitatea şi condiţiile de viaţă ale localnicilor: agricultura, infrastructura, economia, socialul.

Agricultura


Suprafaţa agricolă a comunei Căpuşu Mare este de 6.650 ha. 5% din locuitorii comunei deţin o suprafaţă agricolă de peste 10 ha, 30% deţin între 5 şi 10 ha, 35 % între 1 şi 5 ha, iar 30% din populaţie deţine sub 1 ha de teren agricol.
Primăria deţine o suprafaţă totală de 1610 ha, din care 560 de ha sunt de pădure, iar 1050 de păşuni şi fâneţe.
Parohiile de pe raza comunei Căpuşu Mare deţin o suprafaţă cuprinsă între 15 şi 20 ha de teren agricol..
Din suprafaţa totală de 6650 de ha de teren, doar o suprafaţă de 1150 de ha sunt cultivate.
Totodată pe teritoriul comunei este o suprafaţă de 2000 ha de pădure care aparţine composesoratelor din localităţile Agarbiciu, Dângău, Căpuşu Mic şi Păniceni. Momentan nu este definită locaţia exactă a niciunuia datorită ritmului lent în care se desfăşoară aceste activităţi, şi discuţiilor încă în curs cu Ocolul Silvic. Parohia din Căpuşu Mare deţine o suprafaţă de 45 ha de suprafaţă împădurită.

 

Terenurile agricole au în cea mai mare parte un nivel relativ redus de poluare, deoarece lipsa posibilităţilor financiare ale ţăranilor nu a permis practicarea unei agriculturi intensive, bazate pe folosirea în exces a substanţelor chimice poluante pentru sol şi pentru apele freatice şi de suprafaţă. Această situaţie prezintă avantaje în contextul creşterii importanţei produselor alimentare, ecologice, precum şi a mediului înconjurător sănătos. Agricultura ecologică reprezintă o soluţie la cele două probleme pentru acest sector: satisfacerea cererii pentru produse naturale, şi diversificarea sectorului agricol, în contextul general al protecţiei mediului.
În această zonă predomină culturile de cartofi şi porumb, cu toate că acestea nu sunt exploate îndeajuns.

 

Pe raza comunei Căpuşu Mare în sectorul zootehnic îşi desfăşoară activitatea 9 microferme de ovine şi caprine pentru producţia de lapte şi 3 ferme, 2 de ovine şi o fermă de bovine. Microfermele deţin între 3 şi 5 animale fiecare şi sunt repartizate astfel:

 • 3 microferme în Dumbrava
 • 3 microferme în Agarbiciu
 • 2 microfermă Căpuşu Mare
 • 1 microfermă Căpuşu Mic
 • 1 microfermă Dângău
 • 1 microfermă Păniceni.

 

Fermele de ovine sunt situate în localităţile Căpuşu Mare şi Dumbrava şi au un număr cuprins între 300 şi 400 de ovine.
La Păniceni este localizată ferma de bovine care numără între 200 şi 300 de capete. Ferma este pentru producţia de lapte şi are în dotare un aparat de muls şi un tanc de răcire. Producţia se urmăreşte a fi la standardele Comunităţii Europene. Producţia de lapte este preluată de către societatea Napolact, din Cluj-Napoca, la un preţ de 0,3 lei / l. Există 6 centre de colectare a laptelui şi sunt în: Căpuşu Mare, Căpuşu Mic, Agarbiciu, Dângău, Păniceni, Dumbrava.

 

Agricultura în această zonă se află într-o fază de stagnare, cu uşoare tendinţe de progres, în anumite sectoare, sau de regres în altele. Suprafaţa cultivată devine, de la an la an, din ce în ce mai mică, cu toate că producţia culturilor de câmp este în uşoară creştere. Numărul de animale în gospodării a cunoscut o crestere masiva la speciiile de ovine, caprine si porcine dar si o regresie maisva la bovine si cabaline.
In ultimul timp se remarca o crestere a fermelor care practica agricultura ecologica, cum ar fi SC Ijarul SRL- cresterea ovinelor, SC Agromec Dumbrava SRL- cultivarea cerealeor , SC Bio Green SRL si SC Green House SRL- cultivarea rosiilor in sere;

Înapoi


Galerie Foto

Carte de oaspeți