Infrastructura

Structuri publice

 

Comuna Căpuşu Mare detine un modern sediu administrativ dotat cu 11 calculatoare, internet, fax, xerox şi telefon.
Sediul administraţiei publice are o suprafaţă de 364 m2 şi este situat în localitatea Căpuşu Mare, str. Prinicipală nr. 24 A şi are în componenta 17 birouri, sala de seinte si dependinte.
In comună există 4 şcoli şi 4 grădiniţe. Şcolile şi grădiniţele din localităţile Căpuşu Mare, Căpuşu Mic, Dângău şi Agarbiciu sunt într-o stare de funcţionare destul de bună, în timp ce cele din restul localităţilor starea actuală a acestora este precară. Gradul de ocupare a şcolilor şi grădiniţelor este de 60%. Distanţa până la şcoli şi grădiniţe este de 12 km.
Căminul cultural din satul Capusu Mare se află in curs de modernizare prin proiectul integrat ,,Modernizare Infrastructurii locale in comuna Capusu Mare, jud Cluj, cu finantare orin FEADER Masura 322 .
În cadrul comunei se regăsesc 12 biserici într-o stare bună de funcţionare care aparţin religiei: ortodoxă, reformată, catolică şi alte culte.
În comună funcţionează două farmacii şi un dispensar uman care îşi desfăşoară activitatea pe o suprafaţă insuficientă şi dotare necorespunzătoare.
Oficiul poştal îşi desfăşoară activitatea în Căpuşu Mare.
La nivel de comună există un grup de pompieri în activitate.
Comuna are staţie de benzină.

Structuri tehnico-edilitare


Reţelele de apă şi apă uzată pe teritoriul comunei Căpuşu Mare, acestea există doar în satele Căpuşu Mare, Căpuşu Mic, Agarbiciu, Balcesti Dingau Mare si Dingau MIc. Reţeaua de apă întine pe o lungime de 17 km şi deservesc circa 800 de gospodării.Canalizare exista doar in satele Capusu Mare si Capusu Mic pe o lungime de 6 km si deserveste aproximativ 200 de gospodării. S-a constatat faptul ca alimentarea cu apă pe teritoriul comunei Căpuşu Mare se face din izvoare, captări de suprafaţă şi puţuri.
Infrastructura de apă deserveşte un număr de 2533 de persoane dintr-un total de 3292 de persoane cât are comuna, iar infrastructura edilitară de apă uzată deserveşte din acest total de 2400, doar 800 de persoane. Prin urmare doar 76 % din populaţia comunei beneficiază de apă curentă de la reţeaua publică şi doar 21% au reţea de canalizare.În comună nu există reţea de alimentare cu gaze.
Staţiile de epurare existente sunt cu treaptă secundară (biologică).
Toate satele beneficiază de energie electrică, există reţea de telefonie fixă asigurată prin Romtelecom şi reţea cablu.
Sistemul de salubrizare există în două localităţi.

Căi de comunicare şi acces


Reţelele şi mijloacele de comunicaţii sunt: telefonia fixă, internetul şi oficiul poştal.
Din lipsa fondurilor necesare întreţinerii sau modenizării, drumurile comunale se găsesc într-o stare avansată de degradare, îngreunând traficul rutier şi deplasarea locuitorilor.
Reţeaua stradală a comunei se întinde pe 133 km, din care 29 km sunt asfaltaţi, 43 km sunt neasfaltaţi şi 46 km sunt pietruite şi acoperite de pământ.
Prin realizarea lucrărilor de recondiţionare şi modernizare se poate asigura o dezvoltare a economiei comunei, respectiv a satelor, dezvoltare care poate fi determinată de facilitarea accesului la informaţie, prin crearea unui mediu de afaceri propice pentru atragerea de investitori locali şi străini, iar îmbunătăţirea mijloacelor de acces (drumurilor) va influenţa în mod semnificativ această dezvoltare economică.
La nivel de comună nu există mijloace proprii de transport în comun.

Instituţii publice


Biblioteca comunală este organizată în cadrul aparatului propriul al Consiliului Local. Bibliotecarul este responsabil cu activitatea bibliotecii, arhivă, fond funciar, situaţii.
Serviciu situaţii de urgenţă funcţionează în cadrul aparatului propriu al Consiliului Local şi are rolul de a preveni şi a combate efectele fenomenelor de urgenţă. Acest serviciu are doar un referent, respectiv Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Înapoi


Galerie Foto

Carte de oaspeți