Lucrari de reparatii si intretinere la drumurile comunale si ulite in data de 04 decembrie 2015

Aprob
Primar
Iancu Gheorghe

 

CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de achizitie publica
,,LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE LA Ulitele satesti nr 2,3 şi 4 din satul AGÎRBICIU, COMUNA CAPUSU MARE, JUD CLUJ"


1.INFORMATII GENERALE
1.1.Denumirea investitiei:
,,LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE LA ULIŢELE SĂTEŞTI nr.2 ,3 şi 4 DIN SATUL AGÎRBICIU , COMUNA CAPUSU MARE, JUD CLUJ"
1.2.Locatia: Comuna Capusu Mare, Judetul Cluj satul Agîrbiciu
1.3.Autoritate Contractanta: Comuna Capusu Mare
1.4. Obiectul contractului: ,,LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE LA ULIŢELE SĂTEŞTI nr.2 ,3 şi 4 DIN SATUL AGÎRBICIU , COMUNA CAPUSU MARE, JUD CLUJ"

COD CPV 45233141-9 - Lucrări de întreţinere a drumurilor
2.OBIECTIVELE ACHIZITIEI
Realizarea lucrarilor de reparatii si intretinere a ulitelor satesti din Agîrbiciu in suprafată de 2500 mp ,prin reprofilare, pietruire -un strat de minm 10 cm piatra sparta de cariera- si compactarea zonelor afectate în zonele afecate de calamitati. Zonele afectate se vor stabili de comun acord, conform constatarilor facute de comisia de evaluare a pagubelor produse de calamitati.
Valoare estimata a lucrarilor 168.000 lei cu TVA inclus
3.DURATA DE REALIZARE
4.Durata maxima de realizare a lucrarilor: 10 zile de la data emiterii ordinului de incepere
5.Catitatile de lucrari sunt redate in lista de cantitati anexata
6.ASPECTE FINANCIARE
Contractorul va tine cont de faptul ca Autoritatea Contractanta nu va face plati in avans iar plata se va face la 30 de zile pe baza Procesului verbal de receptie.
7.FACILITATI SI INFORMATII FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Autoritatea contractanta pune la dispozitia ofertantilor cantitatile de lucrari .

NOTA: Aceste documente pot fi consultate la sediul autoritatii contractante si sunt publicate. La solicitare se poate face copie a acestora, costurile multiplicarii urmand sa fie suportate de catre solicitant.

8.GARANTII
Autoritatea contractanta solicita acordarea garantiei de minim 24 luni de la data receptionarii
9.LIMBA UTILIZATA IN DERULAREA CONTRACTULUI
Limba utilizata in cadrul contractului este limba romana.

Intocmit,
responsabil achizitii publice

 

 

Aprob
Primar
Iancu Gheorghe


CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de achizitie publica
,,LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE LA DC 139 Straja , DC 113 Bălceşti, DC 118 Dîngău Mic COMUNA CAPUSU MARE, JUD CLUJ"

1.INFORMATII GENERALE
1.1.Denumirea investitiei:
,,LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE LA DC 139 Straja , DC 113 Bălceşti, DC 118 Dîngău Mic , COMUNA CAPUSU MARE, JUD CLUJ"
1.2.Locatia: Comuna Capusu Mare, Judetul Cluj satele Straja, Bălceşti şi Dîngău Mic
1.3.Autoritate Contractanta: Comuna Capusu Mare
1.4. Obiectul contractului: ,,LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE LA DC 139 Straja , DC 113 Bălceşti, DC 118 Dîngău Mic , COMUNA CAPUSU MARE, JUD CLUJ"

COD CPV 45233141-9 - Lucrări de întreţinere a drumurilor
2.OBIECTIVELE ACHIZITIEI
2.1. Realizarea lucrarilor de reparatii si intretinere LA DC 139 Straja , DC 113 Bălceşti, DC 118 Dîngău Mic , COMUNA CAPUSU MARE, JUD CLUJ" pe o suprafaţă 2000 mp, prin reprofilare, pietruire -un strat de minm 10 cm piatra sparta de cariera, si compactare a zonelor afectate. Zonele afectate vor fi stabilite de comun acord.
Valoare estimata a lucrarilor 122.000 lei cu TVA inclus.
3.DURATA DE REALIZARE
4.Durata maxima de realizare a lucrarilor: 10 zile de la data emiterii ordinului de incepere
5.Catitatile de lucrari sunt redate in lista de cantitati anexata
6.ASPECTE FINANCIARE
Contractorul va tine cont de faptul ca Autoritatea Contractanta nu va face plati in avans iar plata se va face la 30 de zile pe baza Procesului verbal de receptie.
7.FACILITATI SI INFORMATII FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Autoritatea contractanta pune la dispozitia ofertantilor cantitatile de lucrari .

NOTA: Aceste documente pot fi consultate la sediul autoritatii contractante si sunt publicate. La solicitare se poate face copie a acestora, costurile multiplicarii urmand sa fie suportate de catre solicitant.

8.GARANTII
Autoritatea contractanta solicita acordarea garantiei de minim 24 luni de la data receptionarii
9.LIMBA UTILIZATA IN DERULAREA CONTRACTULUI
Limba utilizata in cadrul contractului este limba romana. Toate documentele vor fi elabora

 

Intocmit,
responsabil achizitii publice

 

 

Nota

 

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai mic.

Înapoi


Galerie Foto

Carte de oaspeți