Oportunități de investiții

Agricultură

  • agricultura şi creşterea animalelor sunt activităţi economice de bază pentru locuitorii din comună; culturile agricole care se pretează solului, reliefului şi climei din zonă sunt cele de grâu, porumb, cartofi, secară, orzoaică ş.a.; sunt necesare investiţii în amenajarea unor micro-ferme de creştere specializată a animalelor, de modernizare a tehnologiilor de lucru atât în zootehnie cât şi în agricultură şi, mai ales, de amenajarea unor centre de prelucrare a produselor agricole şi animale (mori, abatoare, pielării, prelucrare a laptelui ş.a.);
  • pomicultura, viticultura, legumicultura, apicultura şi piscicultura, cu investiţii în tehnologia de lucru dar şi în centre de prelucrare a produselor, ar fi alte domenii care s-ar practica cu succes aici;
  • zonele împădurite de pe raza comunei impun amplasarea unui centru de colectare, prelucrare şi valorificare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi a plantelor medicinale;

 

Deşi comuna Căpuşu Mare dispune de 2.120 ha teren arabil, structura culturilor de câmp nu este corespunzătoare unei rotaţii normale a culturilor agricole.

 

Ţinând cont de necesitatea valorificării corespunzătoare a acestei resurse funciare, pe viitor se impune corijarea structurii osolamentelor şi a unei agriculturi superintensive specifice zonelor periurbane. Se pot menţiona câteva direcţii:

  • echilibrarea ponderii culturilor cerealiere;
  • creşterea ponderii culturilor tehnice şi legumelor în câmp şi în spaţii protejate;
  • creşterea suprafeţelor de plante furajere, îndeosebi a leguminoaselor perene.

 

Ponderea pomiculturii în suprafaţa agricolă a comunei este destul de scăzută. Producţia fructelor a avut o evoluţie descendentă în ultimii 10 ani, în momentul de faţă obţinându-se doar 450 de tone din 30.000 de pomi. Prin favorabilitatea pomicolă ridicată a zonei, se poate estima creşterea uşoară a suprafeţelor cu plantaţii vii, dar mai ales refacerea şi modernizarea vechilor plantaţii. Se estimează producţii ce pot oferi posibilităţi de livrare de fructe în afara zonei.
Pe viitor se va accentua rolul de echilibrare a mediului prin plantaţiile de pomi folosind tehnologii ecologice, fără efecte reziduale.

 

Zootehnia în zona localităţii Căpuşu Mare este dezvoltată, având efectivele de cca. 360 capete bovine, ovine un efectiv de cca 5.740 capete, porcine cca. 850 capete, păsări cca. 8.500 capete.
Efectivele fiind repartizate în principal la gospodăriile populaţiei, randamentele obţinute sunt sub posibilităţile existente.

Agroturism

  • turismul ar fi o altă ramură de succes: se pot amenaja în zona pensiuni, cabane, tabere, centre de sănătate ş.a.
Înapoi


Galerie Foto

Carte de oaspeți