Proiecte de investiţii

Consiliul local al comunei Căpuşu Mare poate accesa fonduri care aparţin de Planului Naţional de Dezvoltare Rurală, prin urmare poate apela la invesţii pentru dezvolatarea zonei. Astfel în cadrul comunei Căpuşu Mare se pot realiza diferite proiecte de natură:

 • extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de alimentare cu apă potabilă şi apă uzată, valoarea acestui proiect diferă în funcţie de numărul de gospodării cărora li se adresează, valoarea maximă estimată de 1.160.000 euro,
 • modernizarea de uliţe, străzi, valori maxime estimate de 1.600.000 euro,
 • extinderea reţelei de iluminat public, valoare maximă estimată de 500.000 euro,
 • realizarea unei baze sportive, valoarea maximă estimată 500.000 euro,
 • eabilitarea Căminului cultural, valoare maximă estimată 200.000 euro,
 • reabilitarea sediului primăriei, valoare maximă estimată de 150.000 euro,
 • reabilitarea instituţiilor de învăţământ, valoare maximă estimată de 150.000 euro,
 • crearea de spaţii de relaxare, valoare maximă estimată de 100.000 euro,
 • realizarea unui centru de asistenţă pentru copii şi bătrâni, valoare maximă estimată de 500.000 euro,
 • înfiinţarea unui centru informatic, valoare maximă de 150.000 euro,
 • reîntoarcerea tinerilor fermieri în mediul rural
 • extinderea reţelei de canalizare
 • modernizare drumuri săteşti sau drumuri comunale
Înapoi


Galerie Foto

Carte de oaspeți