Turism

Comuna Căpuşu Mare, adună pe teritoriul său monumente istorice şi culturale, biserici medievale, arii naturale protejate de interes judeţean.

 

Instituţii de cult

 • Biserica Reformată-Calvină din Căpuşu Mare (sec. XIII-XIV). Ferestrele sudice şi portalul vestic ale bisericii prezintă decoraţiuni florale, fiind păstrat stilul original romanic.
 • Biserica Reformată-Calvină din Căpuşu Mic, ridicată în sec.XIII-XIV.
 • Biserica Ortodoxă de lemn „Sf. Treime" din Agarbiciu care datează din sec. XVI, având pictura din perioada 1801-1818, unica din această zonă care mai păstrează fresce pe pereţii exteriori, executate de maestrul Dimitrie Ispas din Gilău.
 • Biserica Ortodoxă de lemn "Sf. Gheorghe" din Dângău Mare datând din 1740 (sec. XVIII).
 • Biserica Ortodoxă de lemn "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil" din Păniceni (1730).
 • Biserica românească din lemn "Sf. Trei Ierarhi", cu picturi murale executate de Dimitrie Ispas din Gilău, aflată în satul Straja.
 • În Dumbrava a existat o Biserică Reformată-Calvină din secolul XVIII (tavan casetat din 1752). Biserica a fost demolată în anul 1831. La construcţia noii Biserici Reformat-Calvine s-au folosit unele elemente din fostul interior. Din cele 82 de casete de tavan, câteva au fost pictate de Lorenz Umling cel Bătrân (1752), altele de János Asztalos Tamási. Pe peretele vestic se află o placă funerară a unui membru al familiei Gyeröffy (1515).
 • Vechea biserică de lemn "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril" din Păniceni (datată 1730; edificiu cultural de interes naţional).


Arii naturale protejate

 • Cheile Păniceni - ariile naturale protejate de importanţă judeţeană au fost declarate de-a lungul timpului de autorităţile judeţene. Ultima "transă" datează din 1994, când s-au declarat mai multe arii de către Consiliul Judeţean Cluj. 13 dintre ele au fost puse sub protecţie la propunerea Clubului de Cicloturism "Napoca", ceea ce a creat un excelent precedent de colaborare între autorităţile publice şi ONG-uri. Fiind declarate pe baza legislaţiei de amenajarea teritoriului, zonele protejate naturale de interes judeţean "pure" au fost tratate comun cu cele construite, balneare, cinegetice etc. Astfel, conform Deciziei 147 / 1994 a Consiliului Judeţean Cluj există 34 de asemenea zone protejate judeţene printre care se numără şi obiectivul Cheile Păniceni amplasat în comuna Căpuşu Mare, având o deosebită valoare peisagistică şi fiind inclus în categoria provizorie de zonă protejată. Cheile Păniceniului, sunt foarte interesante prin fenomenul de inversiune floristică, conifere pe fundul văii şi foioase în partea de sus.


Atracţia turistică este sporită de hoteluri, restaurante şi pensiuni. Dintre acestea amintim:

 • Hotel Restaurant Izvorul Crişului
 • Motel Căpuş
 • Pensiunea Casa cu Clopoţei
 • Pensiunea Dokkum
 • Pensiunea Elena, etc.

 

Serviciile de cazare şi masă sunt asigurate în pensiuni turistice sau agroturistice. Majoritatea pensiunilor sunt case ţărăneşti adaptate şi dotate pentru practicarea turismului iar restul sunt vile sau cabane special construite pentru turismul rural. Condiţiile de cazare diferă în funcţie de amenajări şi dotari, existând pensiuni de: 2 flori, 3 flori şi 4 flori.

 

Indiferent de zona pe care o alegeţi, gazdele vă vor întâmpina cu mâncăruri tradiţionale. Puteţi servi toate cele 3 mese pe zi care sunt asigurate cu produse din producţia proprie.
Un argument puternic în favoarea dezvoltării comunei Căpuşu Mare ca punct de atracţie turistică îl constituie cadrul natural-geografic, pluralitatea formelor de relief, precum şi diversitatea etno-culturală şi viaţa cultural-artistică existentă.

Comuna Căpuşu Mare se situează la confluenţa dintre zona colinară - Dealurile Căpuşului, care este forma de relief preponderentă şi zona montană - Munţii Gilăului; forme de relief care permit drumeţiile şi contopirea cu natura pentru ore în şir, zone care încă nu au fost antropizate, şi care pun la dispoziţia ochiului vizitatorului o mare de verdeaţă şi de sănătate.

 

Bogăţia reţelei hidrologice face din această zonă, locul ideal pentru recreere şi petrecerea timpului liber. Dintre apele curgătoare cele mai importante amintim Valea Căpuşului, care izvorăşte în apropierea localităţii Mănăstireni şi care traversează comuna de la sud-vest la est, prin localităţile Căpuşu Mare şi Căpuşu Mic, Valea Agirbiciului şi Valea Rişti. De asemenea, Râul Crişul Repede izvorăşte pe teritoriul comunei, având izvorul lângă Hanul Izvorul Crişului.

 

Alte atractii turistice: macrameurile şi obiectele de artizanat.
În comuna Căpuşu Mare sunt aproximativ 200 de asociaţii familiale care prestează activităţi de artizanat, iar obiectele care ies din mâinile lor sunt cerute peste tot în lume, existând comenzi ferme, unele din partea unor magazine renumite. La stradă, aproape în faţa fiecărei case se găsesc mici magazine, unde nevestele meşterilor vând macrameuri pentru mese de 12 persoane, broderii pe cânepă, table de şah cu piese sculptate, coşuri, mese şi fotolii din nuiele, obiecte de uz casnic cioplite în lemn, vaze din lut. Izbutite din punct de vedere estetic şi tehnic, macrameurile se adaptează cu precădere interiorului, marcând mobila printr-un accent de lumină şi gingăşie.

Înapoi


Galerie Foto

Carte de oaspeți