Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
privind aprobarea valorilor impozabile, a impozitelor, a taxelor, a tarifelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și amenzileaplicabile, la nivelul comunei Căpușu Mare, pentru anul fiscal 2021 2020-06-18
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Căpușu Mare 2020-06-17
privind adoptarea bugetului local al Comunei Căpuşu Mare 2019-03-29
privind aprobarea contului execuţiei bugetului local al comunei Căpuşu Mare pe anul 2018 2019-03-29
privind inscripționarea bilingvă în comuna Căpușu Mare 2017-06-28
privind înființarea serviciului public de salubrizare al comunei Căpușu mare 2017-01-18
referitor la aprobarea măsurilor necesare organizarii licitatiei pentru inchirierea unor pășuni comunale 2017-01-18
privind aprobarea planului local de actiuni si lucrari de interes local in comuna Capusu Mare pe anul 2017 2017-01-17
privind modificarea HCL nr 87/2016 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2017 2017-01-12
privind modificarea HCL nr 87/26.10.2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale începând cu anul 2017, prin instituirea unor taxe speciale 2017-01-12
nr.47/05.01.2017, privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al unității administrativ-teritoriale a deficitului sectiunii de dezvoltar 2017-01-05
privind reteaua scolara pentru anul scolar 2017-2018 2017-01-05
aprobarea unor masuri pentru retea de canalizare Agirbiciu 2016-02-12
executie bugetara 2016 2016-01-25
taxe si impozite 2016 2015-10-07

Înapoi

Galerie Foto

Carte de oaspeți